Učinkovit prenos znanja, veščin, spretnosti in kompetenc na delovnem mestu

Šifra programa: 7.0.3.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • prenašanje znanja, veščin, izkušenj, kompetenc na druge;
 • upravljanje / moderiranje skupinskih procesov,
 • načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija izobraževalnega procesa,
 • obvladovanje različnih metod in oblik dela z odraslimi ter didaktičnih iger v različnih fazah izobraževalnega procesa,
 • svetovanje,
 • vodenje.

Cilji

Udeleženci pridobijo temeljna znanja in veščine za posredovanje znanja, veščin, izkušenj in kompetenc sodelavcem.

Vsebina

 • Pomen učinkovitega prenosa znanj in izkušenj sodelavcem
 • Jasno postavljanje ciljev na ravni nalog, na ravni ciljev dela, na ravni poslanstva oddelka, podjetja, učeče se skupine
 • Kako delovne procese, strokovne naloge in poslovne dogodke izberemo in pripravimo kot dobre učne teme
 • Izboljšajmo učni stil z dobrimi motivacijskimi pristopi
 • Priprava na vlogo prezentatorja, demonstratorja, motivatorja in supervizorja
 • Metode in oblike učenja, didaktična načela
 • Spremljanje in vrednotenje napredka v medsebojnem učenju in prenosu znanja
 • Trening sodobnih komunikacijskih in moderatorskih veščin

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Po končanem programu se lahko naročnik odloči za občasno ali stalno mentorstvo.
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • Navedene vsebine predstavljajo globalen program usposabljanja.
 • Glede na potrebe in predznanje udeležencev lahko program prilagodimo in damo večji poudarek določenim vsebinam.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si