IKT izobraževalni trener

Šifra programa: 7.0.4.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • prenašanje znanja na druge,
 • upravljanje s samim seboj in obvladovanje stresa,
 • upravljanje/ moderiranje skupinskih procesov,
 • načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija izobraževalnega procesa,
 • samomotivacija in motivacija drugih,
 • obvladovanje različnih metod in oblik dela z odraslimi ter didaktičnih iger v različnih fazah izobraževalnega procesa,
 • svetovanje,
 • vodenje.

Cilji

 • spoznati in razumeti sebe kot IKT trenerja,
 • poznati in razumeti odrasle v izobraževalnem procesu (posameznike in skupino),
 • vedeti in razumeti kako odrasli razmišljamo, se motiviramo in učimo,
 • prepoznati in upoštevati različne učne tipe,
 • vzpostaviti in ohranjati dober stik v izobraževalni skupini,
 • komunicirati na več ravneh,
 • upravljati s sabo in skupino,
 • motivirati in vzpodbujati udeležence k aktivnemu pridobivanju znanja (izobraževalec motivator),
 • odpravljati blokade in prepričanja, ki omejujejo aktivno učenje,
 • prepričljivo in učinkovito posredovati informacije (trener posredovalec informacij),
 • usmerjati komunikacijo v skupini kot vir učenja (trener moderator),
 • ovrednotiti in smiselno uporabljati učinkovite in najsodobnejše izobraževalne metode in oblike,
 • učinkovito obvladati seminarske medije (vizualne, avditivne in kinestetične),
 • načrtovati, predstaviti in oceniti izobraževalni proces.

Vsebina

 • 1. modul
  Treniranje zaznavnih sposobnosti, ki temeljijo na prevladujočih čutih in načini poučevanja in učenja glede na različne tipe osebnosti
 • 2. modul
  Miselni vzorci (Mind Mapping) in njihova uporaba v učnem in izobraževalnem procesu
 • 3. modul
  Antistresni program
 • 4. modul
  Meta programi in njihov vpliv na naše vedenje, našo osebnost in uspeh v življenju
 • 5. modul
  Tehnike motivacije
 • 6. modul
  Načrtovanje, oblikovanje in evalvacija seminarjev
 • 7. modul
  IKT Praktikum

Trajanje

Program obsega 7 modulov po 2 dni (14 dni), to je skupaj 140 pedagoških ur predavanj, treningov in vaj. Najbolj smiselno je, da poteka strnjeno 10 dni, nato pa priporočamo vsaj enomesečni premor. V tem času imajo namreč udeleženci dovolj časa, da se pripravijo na IKT Praktikum, kjer bodo na podlagi pridobljenega znanja in veščin sami izvedli del treninga specialističnih IKT vsebin.

Opombe

 • Program lahko izvedemo v različnih oblikah: Train the Trainers, mednarodni program Globalni trener®, v obliki študijskih skupin (samo za trenerje Glotta Nove), kot individualni trening.
 • Program izvajamo za udeležence, ki posredujejo znanja s področja računalništva (računalniške vsebine) ali za tiste, ki uporabljajo IKT tehnologijo v učnem in izobraževalnem procesu.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si