Spretnosti učinkovitega poučevanja

Šifra programa: 7.0.2.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • poučevanje,
 • motivacija,
 • upravljanje s seboj,
 • spoznavanje sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci se naučijo:
 • načrtovati, postaviti in oceniti učni nastop,
 • vzpostaviti in ohranjati dober stik v učni skupini,
 • upravljati s sabo in s skupino,
 • spoznati, ovrednotiti in smiselno uporabljati učinkovite in najsodobnejše učne metode in oblike,
 • pripraviti svoj program usposabljanja,
 • samozavestno nastopati.

Vsebina

 • Odrasli v izobraževanju
  Proces sprejemanja znanja in sposobnosti odraslih za učenje
  Delovanje možganov in učenje
  Učni stili in stili mišljenja
  Tipi osebnosti
  Oblikovanje pouka glede na stil učenja in mišljenja
  Sodobne učne metode in oblike izobraževanja odraslih
  Povratne informacije kot oblika prenašanja znanja
  Strategije motiviranja udeležencev in samega sebe
  Moderiranje skupine
 • Mediji v izobraževanju
  Vizualna pomoč kot orodje v izobraževanju (miselni vzorci, plakati, vizualizacija, uporaba računalnika, TV, grafoskop, TM zapiski)
  Auditivna pomoč kot orodje v izobraževanju (uporaba glasbe, radia)
  Kinestetična pomoč kot orodje v izobraževanju
  Predavateljeva osebnost kot medij
 • Strategije učinkovitosti učenja in poučevanja
  Komunikacijske veščine (strateška komunikacija, komunikacijski modeli, moč govora, nebesedna komunikacija, skupinska dinamika)
  Veščine nastopanja (obvladovanje udeležencev, obvladovanje treme, povratno sporočilo in feedback, pripravljen in nepripravljen - improviziran nastop, vsebina in oblika nastopa, struktura nastopa, 4-MAT sistem)
  Priprava učnega načrta (master načrt v 6. korakih, cilji, time management, organizacijski plan, razporeditev smeri za učenje, 4-MAT sistem, priprava učnega gradiva)
  Osebna in strokovna odličnost predavatelja

Trajanje

32 ur (2 x 2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si