Trenerske veščine za vodje

Šifra programa: 1.1.33.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • prenos znanja, veščin, spretnosti in kompetenc,
 • posredovanje informacij,
 • učinkovito komuniciranje,
 • vrednotenje.

Cilji

Udeleženci:
 • spoznajo teoretične osnove sistema 4MAT in nekatere najnovejše izsledke raziskav o učnih slogih,
 • dopolnijo svoje znanje o vlogi in porazdelitvi funkcij obeh možganskih polovic pri učenju z znanjem o izkušenjskem učenju,
 • ozavestijo učni slog, ki je zanje najučinkovitejši, in njegov vpliv na slog vodenja in delegiranja nalog,
 • preoblikujejo eno svojih predstavitev (na sestanku, v neformalnem klepetu z zaposlenim ali na delovnem srečanju) po sistemu 4MAT,
 • spoznajo možnosti uporabe 4MAT sistema pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji delovnega procesa,
 • prepoznajo pomen podpornih jezikovnih vzorcev pri podajanju svojih mnenj, povratnih sporočil in delegiranju nalog,
 • spoznajo, kako lahko motivirajo zaposlene za učinkovito delo in učenje, ko so intenzivno osredinjeni na svojo nalogo in ko lahko celo delo postane zabava.

Vsebina

 • Kako prenesti informacije, da bodo učinkovito nagovorjeni vsi zaposleni
 • Kako učni slog vodje vpliva na njegov način vodenja in prenos informaci
 • Kako motivirati zaposlene za nenehno učenje in sprejemanje novosti, ter kako zagotavljati optimalne pogoje za učinkovito delo in učenje
 • Komunikacijski modeli
 • Dober stik - ključ do uspešnega prenosa in sprejemanja znanja
 • Možganom prilagojeno učenje za učinkovito izrabo potencialov
 • Različni učni slogi po Kolbu in izkušenjsko učenje
 • Predstavitev sistema 4MAT, učinkovitega orodja in metode za posredovanje informacij
 • Teorija o "flowu" v delovnem procesu
 • Uporaba podpornih jezikovnih vzorcev

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si