Strateštvo in vodstvo – Kako strateško svetovati in voditi

Šifra programa: 1.1.34.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • vodenje,
 • učinkovito komuniciranje,
 • svetovanje.

Cilji

Udeleženci:
 • se naučijo tehnik, ki stojijo za uspešnim strateškim vodenjem, to so analitične, ustvarjalne, vedenjske in politične tehnike pogajanja,
 • se naučijo uporabljati veščine, orodja in "okvirje", ki pripomorejo k dvigu ravni kompetenc vodenja skozi vplivanje in prepričevanje,
 • izboljšajo svoje strateško razmišljanje, znajo oceniti in obdržati lastne strateške možnosti, naučijo se pretanjenih vedenjskih tehnik vplivanja, znajo "prodati" lastne ideje nadrejenim, podrejenim, sodelavcem…,
 • razvijejo bolj kredibilen, prepričljiv stil vodenja in svetovanja,
 • znajo načrtovati napredek pri lastnem vodenju, svetovanju in vplivanju,
 • so bolje pripravljeni na opravljanje pomembnejših vlog vodenja z več odgovornosti, krerdibilnosti in samozavesti.

Vsebina

1 dan:
 • Analitične veščine in veščine vodenja in komuniciranja
  Strateško razmišljanje in odločanje
  Seganje po strateških možnostih
 • Raziskovanje in ovrednotenje strateških možnosti
  Študija primera – igranje vlog svetovalcev na … sestanku
  Refleksija o igri vlog – kako smo se počutili v interakciji? Kako so se počutile različne smeri?
 • Strateške veščine nastopanja
  Kako oplemenititi vašo zgodbo, Kako povečati učinkovitost z grafi in tabelami
  Vodenje strank, sodelavcev
 • Predstavitev ključne tehnike za »strateško privlačnost« in »finančno privlačnost«
 • Svetovalne in posvetovalne veščine
  Upravljanje z začetki, vhodi, končanji, izhodi in življenjskim ciklom
  Postati kredibilen svetovalec
  Študja primera
  Lekcija o tem, kako je potekala interakcija in kako so se akterji pri tem počutili
 • Mini strategija diagnosticiranja procesa
  Upravljanje z manj zahtevnimi procesi
  Izbira najboljše možnosti implementacije
2. dan:
 • Ustvarjalne in politične veščine
  Povzemanje vsebin prvega dne
  Osvežitev pomembnejših učnih trenutkov
  Nadaljnje tehnike svetovanja
  Študija primera
  Izpostavitev izzivov implementacije
  Diagnosticiranje lastnih svetovalnih sposobnosti
  Sposobnosti vplivanja in vodenja (psihometrična tehnika)
  Pridobitev boljšega razumevanja in prepoznavanje že obstoječega znanja
  Ustvarjanje lastnega profila razvoja
 • Svetovalne veščine
  Modeli svetovanja – strokovnjak/stranka
  Procesno svetovanje
  Veščine moderatorstva na sestankih in delavnicah
  Delo s težavnimi ljudmi in težavnimi situacijami
 • Pridobivanje ustvarjalnosti pri ustvarjanju lastnih možnosti
  Proces ustvarjanja strateških možnosti
 • Simulacija konstruktivnega mišljenja – študija primera
  Skupinko delo pri implementaciji ustvarjalnega mišljenja v problemskih situacijah
 • Analiza podpornikov in naprednejšega vplivanja
  Mreža odnosov in vplivov
  Tehnike spreminjaja vzorcev vedenja
  Stvari, ki jih ne smemo narediti pri delu s strankami
3. dan:
 • Razmišljanje o prihodnjem ravnanju in integracija pridobljenega znanja
 • Diagnosticiranje lastnih organizacijskih strategij
  Modeliranje
  Študija primera
  Pripovedovanje zgodbe kot strateško orodje
  Vedenjske strategije
  Akcijski scenarij za podjetje
 • Upravljanje s projekti in poslovnimi primeri
 • Akcijsko planirajne

Trajanje

Program obsega 24 andragoških ur in se izvaja v treh samostojnih dneh (3 x 8 ur) ali po dogovoru.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si