Timski coaching za coache

Šifra programa: 10.2.2.  
Skupina: 10.2. Usposabljanje poklicnih coachev
<< | >>
Področje: 10. ŠOLA ZA COACHE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • poklicna identiteta in integriteta coacha,
 • veščine za podporo oblikovanja tima in doseganja želenih rezultatov,
 • postavljanje učinkovitih vprašanj v procesu timskega coachinga,
 • veščine timskega dela,
 • veščine sistemskega razmišljanja,
 • prodaja in promocija timskega coachinga.

Cilji

Udeleženci:
 • pridobijo orodja za izvajanje timskega coaching,
 • spoznajo timski coaching kot proces,
 • razvijajo lastne veščine timskega coachinga.
Udeleženci izboljšajo:
 • sposobnost raziskovanja potencijalov tima in lastnih potencijalov,
 • sposobnost kalibriranja tima in podajanja povratnega sporočila,
 • sposobnost razvijanje višje ravni timskega dela in kulture v organizaciji,
 • sposobnost ugotavljanje notranjih motenj v timu na individualni in timski ravni,
 • sposobnost timskega sodelovanja,
 • kakovost odnosov s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami,
 • lastno motivacijo za izvajanje timskega coachinga.

Vsebina

Program kompleksno (teoretično in praktično) obravnava veščine coachinga, ki jih timski coach lahko uporablja pri svojem delu.

Vsebine so okvirno naslednje:

1.dan: Uvod v veščine timskega coachinga za poklicne coache
 • Kaj je timski coaching
  Definicija timskega coachinga,
  Načela etike in filozofije timskega coachinga)
 • Modeli timskega sodelovanja
  Učinkoviti timi in učinkovito vodenje timov
  Učenje in rast skozi timsko sodelovanje (aktivno in refleksivno delo)
 • Proces timskega coachinga
  Posnetek stanja in ustvarjanje temeljev timskega sodelovanja
  Oblikovanje tima
 • Delo na konkretnih primerih
  Analiza konkretnih primerov za uporabo orodij timskega coachinga in izboljšanje motivacijskih in komuniakcijskih veščin v timu
2. dan: Razvijanje uporabe orodij za izvajanje timskega coachinga
 • Oblikovanje ponudbe za izvajanje timskega coachinga
  Predstavitev timskega coachinga
  Razgovor s stranko
 • Razvoj tima
  Razvojne faze tima (Katzenbach in Smith)
  Pet motenj v timu (P. Lencioni)
 • Proces timskega coachinga
  Izvajanje procesa timskega coachinga
  Analiza procesa skozi perspektivo aktivnega in refleksivnega dela
  Ocena tima
 • Orodja timskega coachinga
  Analiza stanja s pomočjo diagnostičnih orodij
  Uporaba modela S.C.O.R.E. v razgovoru s stranko
  Uporaba CAPRI modela v procesu timskem coachingu
  Uporaba modela STORM v procesu timskega coachinga
 • Delo na konkretnih primerih
  Analiza konkretnih primerov za uporabo orodij timskega coachinga za oblikovanje tima in izboljšanje timskega sodelovanja

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Program je prilagojen potrebam poklicnih (profesionalnih) coachev, ki nudijo podporo projektnim timom, delovnim timom, priložnostnim timom in delovnim skupinam v organizacijah in podjetjih.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si