Študija primera

Šifra programa: 7.0.12.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • posredovanje znanja, veščin in kompetenc,
 • upravljanje,
 • vodenje in moderiranje skupinskih procesov.

Cilji

 • spoznati prednosti študije primera,
 • spoznati lastnosti dobrega študijskega primera,
 • vaditi korake za pripravo študije primera,
 • znati kritično analizirati, dopolniti, spremeniti že pripravljen študijski primer,
 • pripraviti lasten študijski primer na temelju gradiva in izobraževalnih ciljev,
 • znati poiskati vire za pripravo lastnega študijskega primera.

Vsebina

 • Teoretični uvod
  Kaj je študija primera in njeno bistvo
  Zgodovina študije primera
  Učni cilji študije primerŠtudija primera in ostale učne metod
  Prednosti študije primera pred ostalimi učnimi metodami
  Vrste študije primera
  Viri za pripravo študije primera
  Koraki za pripravo študije primera
 • Študija primera – lotimo se je!
  Študija primera o študiju primera – kritična analiza že pripravljene študije primera
  Priprava lastnega študijskega primera na temelju gradiva in izobraževalnih ciljev
  Reševanje študije primera – izobraževalci kot udeleženci: se znamo vživeti vanje?

Trajanje

20 ur (tri dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Po končanem programu lahko v dogovoru z naročnikom nudimo tudi coaching oz. mentorstvo.
 • Možno ga je nadgraditi še z drugimi vsebinami s področja komunikacije, tehnik in metod posredovanja znanja in veščin, motiviranja in samomotiviranja, vodenja, osebnostnega razvoja, coachinga.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si