Svetovanje in vplivanje v podjetju

Šifra programa: 1.1.35.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • svetovanje/coaching,
 • vodenje,
 • vplivanje.

Cilji

Udeleženci:
 • bodo izboljšali lastno strateško razmišljanje,
 • bodo znali oceniti svoje strateške možnosti,
 • se bodo naučili pretanjenih tehnik vplivanja,
 • bodo znali učinkovito posredovati svoje ideje sodelavcem (podrejenim, nadrejenim in drugim),
 • bodo razvili bolj kredibilen in prepričljiv stil vodenja in svetovanja,
 • bodo znali planirati napredek pri lastnem vodenju, svetovanju in vplivanju
 • bodo pripravljeni na opravljanje pomembnejše vloge v organizaciji z več odgovornosti, kredibilnosti in samozavesti.

Vsebina

1. dan
 • Ugotavljanje lastnih svetovalnih sposobnosti, sposobnosti vplivanja in vodenja
  Psihometrična tehnika za pridobitev boljšega razumevanja prepoznavanja lastnega, že obstoječega znanja in ustvarjanje lastnega profila razvoja
 • Svetovalne veščine in vodenje
  Svetovanje kot učinkovito orodje razvoja zaposlenih
       – Vrste svetovanja v podjetju in izven njega
       – Kdo v organizaciji igra vlogo svetovalca
       – Individualno in skupinsko svetovanje
       – Svetovalne in posvetovalne veščine
       – Kredibilen in kongruenten svetovalec
  Učinkovita komunikacija in svetovanje
       – Štirje stebri učinkovite komunikacije
       – VAKOG strategija
       – Strategija PRLL
       – Vrnitveno sporočilo
2. dan
 • Povzemanje znanja, ki je bilo pridobljeno v prejšnjem dnevu
 • Svetovalne tehnike in strategije
  Modeli svetovanja v organizaciji
  Svetovalni model
  Tehnike svetovanja
  Tehnike problemskega svetovanja
       – Svetovanje v težavnih situacijah
       – Svetovanje "težavnim" zaposlenim
       – Uporaba coachinga pri svetovanju
 • Veščine vplivanja in vodenje
  Strateške veščine nastopanja
       – Kako oplemenititi vašo "zgodbo"
       – Kako povečati učinkovitost in prepričljivost vaše prezentacije
       – Upravljanje z začetki, potekom in konci govornih nastopov
       – Veščine moderatorstva na sestankih
 • Priložnosti za svetovanje v podjetju, ki jih ne smemo spregledati
 • Učinkovite tehnike argumentiranja in prepričevanja
3. dan
 • Povzemanje znanja, ki je bilo pridobljeno v prejšnjih dveh dneh
  Integracija pridobljenega znanja
 • Mreženje odnosov in vplivov v organizaciji in izven nje
 • Izogibanje pastem in nevarnostim pri svetovanju in vplivanju
 • Skupinsko in osebno akcijsko planirajne nadaljnega razvoja znanja in učenja
  Implementacija naučenega v prakso

Trajanje

Program obsega 24 andragoških ur in se izvaja v treh samostojnih dneh (3 x 8 ur) ali po dogovoru.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si