Retorika in spretnosti učinkovitega poučevanja 1

Šifra programa: 7.0.6.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • prenašanje znanja na druge,
 • upravljanje s samim seboj in obvladovanje stresa,
 • upravljanje/ moderiranje skupinskih procesov,
 • načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija izobraževalnega procesa,
 • samomotivacija in motivacija drugih,
 • obvladovanje različnih metod in oblik dela z odraslimi ter didaktičnih iger v različnih fazah izobraževalnega procesa,
 • svetovanje,
 • vodenje,
 • javno nastopanje.

Cilji

 • znati prilagoditi učni proces odraslim,
 • spoznati, ovrednotiti in smiselno uporabljati učinkovite in najsodobnejše učne metode in oblike,
 • znati motivirati in spodbujati udeležence za aktivno pridobivanje znanja,
 • upravljati s sabo in skupino,
 • vzpostaviti in ohranjati dober stik v učni skupini,
 • samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (motivator, prezentator, moderator, svetovalec),
 • načrtovati, predstaviti in oceniti učni nastop,
 • pripraviti svoj program usposabljanja,
 • znati pripraviti in izvesti prepričljivo prezentacijo,
 • uriti retorične veščine in se naučiti novih.

Vsebina

 • Odrasli se učimo drugače ter različno komuniciramo in nastopamo v javnosti
  Proces sprejemanja znanja in sposobnosti odraslih za učenje
  Delovanje možganov in učenje – komunikacija – retorika
  Zaznavni stili in učenje – komunikacija – retorika
  Tipi osebnosti po V. Satir in učenje – komunikacija – retorika
  Oblikovanje poučevanja – komunikacije – govora glede na različne stile in tipe
  Omejujoče vrednote in prepričanja pri učenju – komuniciranju – govorništvu
  Strategije motiviranja udeležencev in samega sebe
  Skupinska dinamika
 • Trenerjeva orodjarna
  Vloge trenerja (motivator, prezentator, moderator, svetovalec)
  Funkcije trenerja (od tehnika do svetovalca)
  Sodobne učne metode in oblike izobraževanja odraslih
  Vrnitveno sporočilo kot orodje za motivacijo in prenašanje znanja v izobraževanju odraslih
  Moderatorska orodja (Pomen moderiranja skupine, Tehnike moderiranja; tehnika mind mapping, brainstorming, tehnika 6 klobukov, posnetek pričakovanj, barometer razpoloženja)
  Framing, Mindsetting, Setting (pripravljeno učno okolje, učno vzdušje, uporaba sproščanja in vizualnih vaj)
  Vizualna pomoč kot orodje v izobraževanju odraslih (mind map, plakat, grafoskop, LCD-projektor, flipchart, mehka in bela tabla)
  Auditivna pomoč kot orodje v izobraževanju odraslih
  Kinestetična pomoč kot orodje v izobraževanju odraslih
  Oblikovanje vaj in dajanje navodil
 • Strategije učinkovitega poučevanja in nastopanja
  Komunikacijske veščine (Komunikacijski model, Strateška komunikacija; spremljanje, Dober stik, Vodenje udeležencev v izobraževanju odraslih in poslušalcev pri nastopanju v javnosti, Besedna, nebesedna in parabesedna komunikacija)
  Retorične veščine (Vsebina prezentacije in govora; tema, Argumentacija in protiargumentacija, Zgradba prezentacije in govora; Sistem za posredovanje informacij 4-MAT in CP3, Ubeseditev prezentacije in govora;Jezik, Uporaba metafor in zgodb, Pozitivno in vzpodbujajoče izražanje, Priprava na prezentacijo in govor; Pramagovanje treme in nelagodja, Izvedba prezentacije in govora; Predavateljeva in govornikova prva pomoč in pripomočki, Trening večje fleksibilnosti, kredibilnosti in kongruentnosti, Obvladovanje težavnih udeležencev in poslušalcev v izobraževanju, Delo z vprašanji, pripombami in »ubijalskimi« izjavami, Analiza in samoanaliza nastopa)
  Organizacijske veščine (Priprava učnega načrta; Master načrt v 6. korakih, Cilji, tTme-management, Organizacijski načrt, Razporeditev snovi, Priprava učnega gradiva, Evalvacija in samoevalvacija)
  Vsebinski, časovni in organizacijski okvir
  Osebna in strokovna odličnost predavatelja

Trajanje

48 ur (6 dni) ; 3 moduli po 16 ur ali po dogovoru

Opombe

 • Po končanem programu se lahko naročnik odloči za občasno ali stalno mentorstvo.
 • Program izvajamo tudi v obliki individualnega treninga in svetovanja.
 • Program ima nadgradnjo.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si