Retorika in komunikacijske spretnosti za vodje

Šifra programa: 2.2.5.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • javno nastopanje,
 • vodenje,
 • učinkovita komunikacija,
 • upravljanje s seboj,
 • upravljanje s konflikti,
 • upravljanje s problemi,
 • upravljanje s čustvi.

Cilji

Udeleženci se seznanijo z načini jasnega, kratkega in jedrnatega izražanja lastnih stališč.

Vsebina

 • Osnovni nivo – začetni modul
  Relaksacijske tehnike - kdaj in kako jih uporabiti
  Govorni aparat - anatomija in fiziologija
  Funkcionalnost govornega aparata
  Komunikacijske spretnosti
  Sporočila "jaz", neetiketiranje
  Kultura komunikacije - dolžnost in pravica
  Aktivno poslušanje - poslušam, govorim, pričakujem
  Respiracija - dihanje (dihalne tehnike in njihova uporaba skozi dihalne vaje - osnovni predpogoj za pravilno tehniko dihanja)
  Impostacija glasu
  Leksem z afrikati
  Neverbalni signali - "branje sporočil"
 • Višji nivo – napredni modul
  Dikcija
  Oblikovanje in govorjenje misli - kaj je miselni proces; percepcija
  Mišljenje in govor - asociacija
  Usklajevanje neverbalnih in verbalnih signalov
  Pripovedovanje
  Neposredna in skrita sporočila v pripovedovanju; njihovi učinki
  Osnovni načini sporočanja - podatek/sporočilo, referat/komentar, časopisni članek, branje in govorjenje informativnega besedila
  Klasifikacija osnovnih načinov sporočanja
  Ločevanje pomembnega od nepomembnega
  Naracija - pripovedna oblika govora, narativne spretnosti
  Tehnična analiza besedila - blok, slog, govorni takt, del, odlomek
  Funkcije analize besedila - analiza problema, skupinska analiza
  Govorica telesa
 • Visoki nivo – zaključni modul
  Drža telesa kot vpliv na misli
  Izdelava načrtov lastnih neverbalnih signalov, ki jih želimo spreminjati
  Vrednote govornega besedila - intonacija, intenziteta, premor, fortiteta, logični poudarek, logični premor, ekspiratorni premor
  Javni nastop - govorna priprava (fiziološka in mentalna), strukturiranje načrtovanja nastopa - predstavitev
  Uporaba govornega besedila - govorjenje
  Čustva - odzivanje
  Čustvena inteligenca - spretnost, ki se je da naučiti
  Tehnike krepitve samozaupanja, osnovne psihološke potrebe
  Ovire, blokade, negotovost itn.
  Duhovitost, smeh, sproščenost, empatija
  Poklicno izgorevanje - preobremenjenost, poklicna delavnica, simptomi in pogostost ponavljanja simptoma
  Razreševanje težav poklicnega izgorevanja

Trajanje

48 ur (6 dni), 3 moduli po 16 ur ali po dogovoru

Opombe

Program sledi zahtevam in visokim standardom EU in poskuša aplicirati izkušnje iz tega okolja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si