Retorika in komunikacijske spretnosti za referente

Šifra programa: 2.2.4.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • javno nastopanje,
 • učinkovita komunikacija,
 • komuniciranje s strankami,
 • upravljanje s seboj,
 • upravljanje s konflikti,
 • upravljanje s problemi,
 • upravljanje s čustvi.

Cilji

Seminar pomaga pri oblikovanju prepričljivega osebnega izražanja, pri odpravljanju govornih težav in razvijanju spretnosti svobodnega in prepričljivega govora.

Vsebina

 • Osnovni nivo – začetni modul
  Splošni vtis, zunanji izgled
  Zahteve profesionalne komunikacije s strankami
  Krepitev samozaupanja s pomočjo zunanjega izgleda
  Govorica telesa - izhodni signali verbalne komunikacije
  "Branje" in "pošiljanje" neverbalnih signalov
  Osnovni načini obveščanja ter kako jih uporabljati pri delu
  Spretnosti komunikacije - sporočila "jaz"
  Neetiketiranje, aktivno poslušanje
  Jasnost in natančnost informacij in sporočil
  Kaj početi zase med premorom
  Relaksacijske tehnike - kdaj in kako jih uporabiti
  Telefonska komunikacija
  Ustna komunikacija
 • Višji nivo – napredni modul
  Dihalne tehnike in njihova uporaba
  Kako uporabljati tehnike med premori
  Osnovni načini sporočanja - podatek, sporočilo, komentar
  Strukturiranje in jasnost sporočil
  Referenčni okvir - vsebina, funkcija, reprogramiranje
  Izdaja dovoljenj in zavračanje prepovedi iz referenčnega okvirja
  Čustva - odnos do sebe, drugih in sveta
  Suprimirana, eskalirana in adekvatna čustva
  Čustvena inteligenca kot spretnost komuniciranja
 • Visoki nivo – zaključni modul
  Strukturiranje časa kot pogoj boljše funkcionalnosti
  Nadzor čustev v funkciji nadzora komunikacije
  Spretnosti izključevanja osebnega v poslovni komunikaciji
  Motivi in konflikti - vrste konfliktov, analiza
  Tehnike nenasilnega reševanja konfliktov
  Preobremenjenost - stres na delovnem mestu - prepoznavanje simptomov
  Uporaba tehnik za sprostitev poklicne preobremenjenosti
  Pomen intonacije glasu v komunikaciji s strankami - intenziteta, premor, jakost, logično akcentiranje, logični premor, ekspiratorni premor

Trajanje

24 ur (3 x 1 dan) ali po dogovoru

Opombe

Program sledi zahtevam in visokim standardom EU in poskuša aplicirati izkušnje iz tega okolja.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si