Tečaji po meri naročnika

Ker želimo udeležencem zagotoviti najvišji kakovostni nivo postrežbe znanja, smo se pri tujih jezikih specializirali izključno v izvedbo tečajev za znanega naročnika. Pretežno to pomeni izobraževanje podjetij/organizacij in njihovih zaposlenih skozi majhne skupine po naročilu, oz. individualni pouk, ki ga nudimo tudi samoplačnikom.

Zaključene skupine imajo, kot take, specifične potrebe, ki se lahko odražajo v prilagojenih vsebinah, v posebej prikrojenih terminih, trajanju ali v sami lokaciji izvedbe.

Pri poučevanju smo vedno ciljno usmerjeni! To nam v veliki meri omogoča barvit spekter naše izobraževalne dejavnosti, saj delujemo na veliko širšem izobraževalnem področju kot je jezikovno izobraževanje (seminarji, retorika, motivacijsko-komunikacijski treningi, NLP,…), zato smo sposobni udeležencemi ponuditi točno tisto znanje, ki ga udeleženci potrebujejo.

Tečaji splošnega ali poslovnega jezika

V naši jezikovni šoli je ustaljena praksa, da vse udeležence najprej testiramo (razen seveda v primeru, ko gre za začetno stopnjo). To počnemo zato, da je podajanje snovi na tečaju kar se da kvalitetno in popolnoma skladno s predznanjem vsakega posameznika.

Brezplačno uvrstitveno testiranje lahko poteka elektronsko ali preko navadne pošte. Na željo udeleženca lahko pisni del testa nadgradimo še z osebnim intervjujem, ki se lahko opravi tudi preko telefona.

Poleg splošnega in poslovnega jezika imamo v ponudbi tudi specializirane programe, ki so usmerjeni v trening specifičnih veščin (telefoniranja, korespondence, prezentiranja, pogajanja, vodenja,...) in/ali vključujejo terminologijo, ki je prilagojena specifikam določene stroke (vodje, bančniki, gostinci, hotelirji, davčni uradniki, itd). Na željo naročnika lahko tovrstne programe še posebej prilagodimo ali na novo razvijemo.

Pregled specializiranih jezikovnih programov, ki jih izvajamo za znanega naročnika, se nahaja v našem Katalogu izobraževalnih programov (11. področje).

Organizacija in izvedba

Učenje običajno poteka v naših prostorih - Ulica Carla Benza 1, Ljubljana. V naših učilnicah gojimo prav posebno ambientalnost, ki je očarala še tako zahtevne učence. Gre za posebej izbrano opremo, materiale in barve, da je učenje kar se da prijetno in s tem učinkovito. Udeležence k doseganju dobrih učnih rezultatov spodbujamo še z majhnimi prijetnimi razvadami, kot so kava, čaj in pecivo.

Udeležencem je na voljo tudi literatura iz domače knjižnice, s pomočjo katere lahko utrjujejo svoje znanje v Središču za samostojno učenje, kjer imajo možnost brezplačno uporabljati tudi druga multimedijska gradiva in izpopolnjevati svoje znanje.

Vse tečaje lahko seveda organiziramo tudi v prostorih naročnika povsod po Sloveniji ali v tujini.

Razpisanih terminov za tečaje ni, saj vse tečaje pripravljamo izključno po naročilu in jih terminsko prikrojimo željam naročnika oz. udeležencev.

Cene

Pri individualnem / individualiziranem pouku (1-3 udeleženci) so cene sledeče:
  • 30 € na uro za splošni jezik,
  • 36 € na uro za poslovni jezik,
  • od 42 € na uro dalje za priprave na izpite FCE, CAE,... ter organizacijo specializiranih tečajev po naročilu.
Pri skupinah (4-8 udeležencev) so cene sledeče:
  • 36 € na uro za splošni jezik,
  • 42 € na uro za poslovni jezik,
  • od 48 € na uro dalje za priprave na izpite FCE, CAE,... ter organizacijo specializiranih tečajev po naročilu.
---
1/ Vse cene so brez DDV-ja in veljajo za pedagoške ure.
2/ Vse cene so pavšalne - za skupino (ne za osebo).
3/ V cene je všteto potrdilo o opravljenem tečaju, pri Globalni metodi učenja tudi učbeniško gradivo.

Verificirani programi

Vsi naši tečaji tujih jezikov splošnega in poslovnega jezika ter Slovenščine za tujce so verificirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Vsi naši tečaji so usklajeni z evropskimi standardi ter Evropsko priporočilno lestvico, ki jo je sprejel Svet Evrope in je tako postala uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si