Globalno učenje®

GU®V slovenskem in mednarodnem prostoru smo posebni in unikatni zaradi uporabe lastne licenčne metode Globalnega učenja® (Global Learning®) pri poučevanju tujih jezikov in slovenskega jezika za tujce.

Ker živimo v času informacijske družbe, so potrebe po znanju vedno večje, časa za zasebno življenje pa je vse manj. Zato je razumljiva želja: "V čimkrajšem času se naučiti čimveč, pridobljeno znanje znati udejanjiti v praksi in pri tem uživati."

Metoda globalno učenje (Global learning®) je prav to in še več. Je blagovna znamka našega izobraževalnega centra in je zaščitena v slovenskem in mednarodnem prostoru. Je sad dolgoletnega raziskovalno – razvojnega dela naših strokovnjakov na področju tujih jezikov in drugih predmetnih in sematskih področij (retorika, NLP, komunikacijski treningi,...), v zadnjih nekaj letih pa jo vse bolj uspešno uporabljamo tudi na področju individualnega in individualiziranega izobraževanja.

S pomočjo metod razgovora, demonstracije, razlage in različnih dejavnosti s poudarkom na konverzaciji (igre vlog, veščine nastopanja in prezentiranja, komunikacijske igre, kreativno pisanje itd.) so udeleženci tečajev aktivni in v nenehnem stiku z jezikom. V ospredju je takojšnja uporaba jezika in takojšen prenos naučenega znanja v prakso.

Prednosti metode Globalno učenje®

Metoda Globalno učenje® je kombinacija v svetu danes znanih in priznanih metod učenja in poučevanja:
 • Miselni vzorci (Mind Mapping; poseben način zapisovanja, ki je prilagojen možganom in je primeren za širjenje besedišča, pripravo govornih predlog in nastopov),
 • Sugestopedija (Superlearning, Accelerative Learning; učenje ob glasbi, v alfa stanju za hitrejše pomnenje),
 • Nevrolingvistično programiranje (Neurolinguistic Programing – NLP; upoštevanje različnih učnih stilov in tipov, pozitivna motivacija in naravnanost , preokvirjanje škodljivih prepričanj in blokad),
 • Mentalni trening (trening za sproščanje, boljšo koncentracijo, boljše pomnenje,…),
 • Kvantno učenje (Quantum Learning; učinkoviti načini zapisovanja, učenje z obema možganskima polovicama),
 • Coaching (oblika svetovanja za doseganje večjih učnih in osebnostnih rezultatov).
Metoda Globalno učenje® je metoda celostnega, naravnega, pospešenega, individualiziranega, intenzivnega usposabljanja in ustrezno vodenega poučevanja in učenja:
 • CELOSTNEGA, ker je učni proces prilagojen in "na kožo" pisan vsakemu udeležencu, njegovim potrebam, pričakovanjem, interesom in zmožnostim. Učenje je dogajanje, ki zajema procese v našem telesu, naša čustva, našo naravnanost in naše zdravje. Posamezniku prilagojeno učenje zahteva, da upoštevamo te spremenljivke.
 • NARAVNEGA, ker se udeleženci učijo tako, kot so se učili kot otroci, brez prisile, z veliko mero motivacije in navdušenja, na zabaven in radosten način. Učijo se "živeti" tujejezično izkušnjo, ob tem pa jim Globalno učenje® pomaga aktivirati štrvilnr še "neizrabljene" sposobnosti.
 • POSPEŠENEGA, ker upošteva vsa dognanja možganske pedagogike (učenje v alfa stanju, učenje z obema možganskima polovicama, uporablja pospešene tehnike učenja, upošteva nestresno učenje in kognitivne ritme pozornosti in sprostitve, upošteva uporabo tehnike predhodnega informiranja in tehnike pridobivanja pozornosti pri gradnji, razumevanju, shranjevanju in osveževanju dolgotrajnega spomina ter krepitvi možganskih povezav).
 • INDIVIDUALIZIRANEGA, ker se radi učimo sami, pogosto pa tudi z drugimi. Ko se učimo z drugimi se učimo različno. Zato so učne skupine čim manjše, saj so tako navodila skupini, ki so ozko in logično načrtovana, delno razumljena in sprejeta od vseh udeležencev skupine. Nerazumevanje samo enega udeleženca v skupini neizogibno ovira, zadržuje in pokvari učenje, zato je individualizacija v učnem procesu tako pomembna.
 • INTENZIVNEGA, ker se udeleženci na prijazen in sproščen način v čimkrajšem času naučijo veliko, kakovostneje pomnijo in počasneje pozabljajo.
 • USTREZNO VODENEGA, ker je pri poučevanju pomembno, da je učiteljeva/trenerjeva glavna naloga, da zna upravljati s svojimi čustvenimi stanji in čustvenimi stanji udeležencev ter nenehno skrbi za nevsiljivo, sproščeno in veselo koncentracijo in navdušenje nad učenjem.

Učinkovitost metode Globalno učenje®

Globalno učenje® zagotavlja:
 • skrbno pripravljeno učno okolje,
 • fleksibilnost izvedbe poučevanja,
 • prijetno vzdušje in popolna sproščenost udeležencev,
 • večplasten način podajanja vsebine,
 • harmonijo obeh možganskih polovic,
 • enakomerno ponavljanje "pasivnih" in aktivnih oblik učenja,
 • učenje brez tesnobe in stresa,
 • zelo veliko komuniciranja v tujem jeziku,
 • hitre, v prakso takoj prenosljive rezultate, ki trajajo,
 • učenje in utrjevanje skozi VAKOG,
 • aktivne in uporabne učne vsebine in gradiva,
 • nenehno sprotno evalviranje in samoevalviranje znanja,
 • visoko usposobljene trenerje,
 • personalizacijo izobraževanja,
 • skrbno opravljeno diagnostiko predznanja udeležencev in pravilno razporeditev udeležencev v zahtevnostne skupine oz. programe (stopnje),
 • izobraževalni coaching pred, med in po izobraževanj,
 • motiviranje in skrb za vseživljenjsko, samostojno jezikovno izpopolnjevanje.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si