Upravljanje s spremembami

Šifra programa: 1.1.25.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • vodenje,
 • ciljno vodenje,
 • učinkovita motivacija sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci se naučijo:
 • razumeti namen sprememb in jih uvajati v poslovno okolje,
 • razviti učinkovito komunikacijo v času sprememb,
 • prilagajati stil vodenja času sprememb,
 • upravljati s spremembami,
 • razviti medosebne odnose in sodelovanje v času sprememb,
 • uporabiti spremembe za razvoj zaposlenih,
 • osebno prispevati k učinkovitemu upravljanju s spremembami,
 • uravnavati spremembe z osebno in organizacijsko vizijo,
 • razumeti stanje negotovosti, ki je nenehni spremljevalec vsake spremembe,
 • biti pripravljeni na nenehnost spremembe.

Vsebina

Varianta I
 • Vloge managementa
  Pomen sodobnega managementa
 • Kakovost managementa
  Kakovost odločitev in učinkovitost njihovega udejanjenja
 • Managerski slogi
  4 osnovni mamagerski slogi in njihove kombinacije (PAEI)
  Slogi slabega managementa
  Sporazumevanje z ljudmi, ki imajo drugačen slog
 • Učinkovita implementacija odločitev
  Napovedovanje kakovosti odločitev
  4 vloge odločanja
 • Kaj storiti glede sprememb
  Odgovornost, avtoriteta, moč in vplivnost
  Reševanje problemov
  Vzajemno zaupanje in spoštovanje – temelj timskega dela
 • Življenjski cikli organizacij
  Zaporedje življenjskih ciklov organizacij in njihove značilnosti
  Kakšno vodenje zahtevajo posamezne stopnje
  Vpogled v življenjski cikel organizacije
Varianta II
 • Štirje stebri upravljanja s spremembami
  Poslovno zavedanje
  Politično zavedanje
  Zavedanje vrednot
  Čustveno zavedanje
 • Upravljanje z notranjimi stanji posameznikov in timov

 • Različni modeli za upravljanje s spremembami
  Satir model
  Lewinov model
 • Metaprogrami za učinkovito komuniciranje in sodelovanje v času sprememb
 • Orodja za ugotavljanje prevladujočih in novih vedenjskih vzorcev
 • Oblikovanje identitete pri upravljanju s spremembami
 • Uravnavanje spremembe z osebnim in organizacijskim poslanstvom in vizijo
 • Treniranje na konkretnih primerih

Trajanje

Program, ki ga izvajata dr. Ichak Adizes in Nebojča Carić (Varjanta I) obsega 3-dnevni časovni okvir, program Varjanta II (dr. Tatjana Dragovič) pa 2-dnevni časovni okvir.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si