Učinkovita poslovna predstavitev – prezentacija

Šifra programa: 2.2.7.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • javno nastopanje,
 • učinkovita komunikacija,
 • upravljanje s seboj.

Cilji

Udeleženci se naučijo:
 • kako načrtovati cilje predstavitev ter kako pri tem upoštevati udeležence,
 • kako načrtovati vsebino predstavitve in kako pripraviti gradivo zase in za udeležence,
 • kako se pravilno pripraviti na učinkovit prezentacijski nastop,
 • kako uspešno obvladovati glas in dihanje med nastopom,
 • kako vzpostaviti in ohranjati dober stik z udeleženci med nastopom,
 • kako se soočiti z nepredvidljivimi situacijami oz. težavami med nastopom,
 • kako učinkovito odgovarjati na vprašanja udeležencev med nastopom,
 • kako (samo)oceniti predstavitev po nastopu,
 • kako ugotoviti napake in izboljšati prezentacijske nastope v prihodnosti.

Vsebina

 • Osnovni temelji učinkovitega govornega nastopa oziroma predstavitve
  Komunikacijski model
  Temeljni cilji predstavitve
  Možgani in komunikacija
  Strateško komuniciranje
 • Načrtovanje nastopa oziroma predstavitve
  Cilji predstavitve
  Struktura predstavitve (sistem 4MAT)
  Kako začeti in kako končati
  Časovni in vsebinski okvir
 • Priprava na nastop oziroma predstavitev
  Priprava in uporaba vizualnih pripomočkov (kako vizualizirati vsebino predstavitve)
  Dihalne vaje in vaje za obvladovanje glasu
  Obvladovanje treme pred nastopom
 • Izvedba nastopa oziroma predstavitve
  Nebesedna, parabesedna in ekstrabesedna govorica (očesni stik, drža, kretnje, mimika, pomen in moč jakosti, tempa in tonalitete glasu, pomen premorov itd.)
  Iznajdljivost in prožnost med nastopom
 • Delo na primerih – prezentacijah, ki jih udeleženci prinesejo s seboj
  Povratno sporočilo, analiza in samoanaliza nastopa
  Prenos izboljšav v naslednji nastop

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si