Timski coaching – Najmočnejše orodje vodenja in razvoja zaposlenih

Šifra programa: 1.2.12.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

<< Prejšnji | Kazalo | Naslednji >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • timsko delo,
 • coaching,
 • upravljanje s skupinskimi procesi,
 • upravljanje s seboj,
 • vodenje sestankov,
 • upravljanje s časom,
 • delo s težavnimi situacijami in ljudmi,
 • motivacija …

Cilji

 • hitrejše doseganje ciljev,
 • boljši rezultati z manj vložene energije,
 • zboljšani odnosi z zaposlenimi in kupci/partnerji/dobavitelji,
 • zmanjšanje stresa,
 • racionalnejše upravljanje s časom,
 • večja povezava potencialov in večja produktivnost,
 • izboljšava komunikacije med člani tima, kar omogoča uresničevanje vizije tima, odnose v timu, odgovornost posameznikov in medsebojno zaupanje v timu, razvoj in izvedbo nalog tima, vzpostavitev učinkovitih sestankov…

Vsebina

Program izpeljemo v obliki timskega coachinga, ki je posebna oblika dela s timi. Usmerjen je k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti tima, v timu ugotavlja in vrednoti trenutno delovanje, njegove močne plati in prednosti ter ugotavlja možne poti in izzive nadaljnega razvoja. Na podlagi ugotovitev tim razvije plan za delo na kritičnih področjih (težavne in krizne situacije, vodenje problematičnih in težavnih zaposlenih, obvladovanje časa, vodenje sestankov,…). V tem dinamičnem procesu coachinga skupina/tim postaja "sam sebi coach" in se skozi treninge zaveda tega ter se zaveda tudi svojega razvoja.

Metoda dela sloni na uporabi dinamičnih skupinskih procesov, t.i. Coaching Circles. Ob uporabi metode intervizije se skupina/tim uči, kako skupina lahko na najboljši možni način pristopi k reševanju nekega problema, težave,… Ta pristop se je izkazal kot zelo učinkovit v mnogih evropskih podjetjih.

Trajanje

Program timskega coachinga izpeljemo v tren dneh (trikrat po en dan; 1 x na mesec) ali drugače po dogovoru.

Opombe

Program Timski coaching ni treniranje in učenje coachiga, ampak sloni na uporabi metode coachinga pri delu s timi. Udeleženci bodo spoznali, kako tim dosega višje in hitrejše rezultate skozi Timski coaching in se naučijo, kako to obliko učinkovito uporabiti pri vodenju svojih timov.

Naročniku predlagamo po potrebi kombinacijo individulnega coachinga in timskega coachinga, ker so učinki lahko še veliko večji.
Če bo potreben individualni ali skupinski trening zaradi pomanjkanja znanja in veščin na posamezni kompetenci, se lahko posebej dogovorimo za trening.

V skupini je lahko do največ 8 udeležencev.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si