Retrorika – Učinkovit poslovni nastop

Šifra programa: 2.2.12.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • javno nastopanje,
 • učinkovita predstavitev (prezentacija),
 • argumentiranje,
 • prepričevanje.

Cilji

 • ozavestiti, po kakšnih principih poteka komunikacija in kako ti principi vplivajo na pripravo, izvedbo in analizo nastopa,
 • naučiti se pritegniti pozornost različnih tipov poslušalcev,
 • spoznati in vaditi osnovne tehnike argumentacije,
 • spoznati značilnosti dobrega govora in predstavitve/prezentacije,
 • izvedeti, kaj narediti, da bomo obvladovali tremo in napetost pred in med nastopom.

Vsebina

 • Principi komuniciranja (komunikacijski model) ter analiza dejavnikov v komunikaciji (besedna, nebesedna in parabesedna komunikacija) – Retorični nastop je posebna oblika komuniciranja, zato je pomembno, da vsi, ki želijo v javnosti nastopati samozavestno in prepričljivo, poznajo osnove komunikacije.
 • Komunikacija VAKOG – model, ki pojasni, da ljudje komuniciramo in posledično nastopamo na različne načine. Model je ključ za razumevanje samega sebe in poslušalcev (pri mišljenju, učenju, komuniciranju, nastopanju, odločanju). Model nam pomaga, da pritegnemo pozornost poslušalcev, da nastopamo tako, da »pokrijemo« različne tipe poslušalcev, da ozavestimo in razširimo besedne, nebesedne in parabesedne elemente nastopa, da se na nastop pripravimo glede na svoj način učenja in pomnjenja, da si olajšamo samo izvedbo …
 • Osnove argumentacije – Avtorji del o retoriki pogosto poudarjajo, da je argumentacija vrh vsakega govora (nastopa), tehnike argumentiranja in protiargumentiranja pa srž debate ali diskusije.
 • Sistem 4-MAT (vzorec za govor, odgovor, predstavitev/prezentacijo, pisno gradivo itd.) – Med najpomembnejša spoznanja o nastopanju, sodijo tista, ki odgovarjajo na vprašanja, kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih motivirati, da nas bodo poslušali, kako podati veliko informacij, tako da bo vse skupaj imelo glavo in rep, kako nastop zaključiti in tudi kako si zapomniti vse, kar smo za nastop pripravili. Vzorec 4-MAT je enostaven in prilagodljiv, primeren pa za vse teme in starosti.
 • Priprava na nastop – Trema je zdrava, vendar le, če mi obvladujemo tremo in ne trema nas.
 • Temelji učinkovite prezentacije

Trajanje

 8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si