Naša čustva in vrednote – Ključ za samoevalvacijo in doseganje ciljev

Šifra programa: 1.1.31.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • poznavanje sebe,
 • poznavanje drugih,
 • oblikovanje ciljev,
 • upravljanje z notranjimi stanji.

Cilji

Udeleženci:
 • razlikujejo med različnimi vrstami čustev in jih uspešno prepoznavajo pri sebi in drugih,
 • razumejo pomen in vlogo čustev v življenju,
 • učinkovito uporabljajo čustva v vsakodnevnem življenju na način, da jih podpirajo pri njihovih ciljih,
 • izmenjajo medsebojne izkušnje / učinkovite strategije / primere za ravnanje z zahtevnimi situacijami,
 • znajo razumeti in ozavestiti pomen postavljanja ciljev,
 • znajo razlikovati med problemskim in ciljnim okvirjem ter znati preiti iz enega v drugega,
 • znajo uporabiti pravila za postavljanje ciljev,
 • znajo uporabiti šestnajst korakov do cilja,
 • znajo preveriti in zvišati samomotivacijo ter najti ustrezen vir za doseganje ciljev,
 • znajo razumeti, kaj so vrednote, čemu so pomembne in od kod izhajajo,
 • znajo ozavestiti, kako so vrednote povezane s cilji,
 • znajo razumeti razlike med potrebo, željo, motivom in ciljem.

Vsebina

 • Samopodoba, vrednote in cilji
  Samopodoba: Kakšna je in ali je spremeljiva?
  Pomen postavljanja ciljev
  Ciljni in problemski okvir
  Pravila za postavljanje ciljev
  Šestnajst korakov do cilja
  Kaj so vrednote in od kod izhajajo
  Vrste vrednot
  Vrednote in cilji
  Hierarhija vrednot
 • Čustva: Kaj/kam bi z njimi?
  Kaj so čustva in vrste čustev (primarna, sekundarna)
  Čustva in njihova vloga v življenju:
  Čustva in/ali inteligentnost? (osem inteligentnosti po H. Gardnerju)
  Čustvena pismenost: ali jo lahko izmerimo?
  Pet korakov za učinkovito ravnanje s čustvi
  Sprostitev in dobro počutje: kako vsakodnevno skrbimo za svoja čustva?

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si