Metoda odprtega prostora

Šifra programa: 7.0.17.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • vodenje odprtega prostora,
 • razvrščanje in vrednotenje idej,
 • izdelava akcijskega načrta.

Cilji

 • izkusiti metodo odprtega prostora,
 • spoznati osnovno filozofijo, značilnosti in pravila metode odprtega prostora,
 • znati uporabiti metodo odprtega prostora pri svojem delu,
 • znati zapreti »odprti prostor«,
 • oblikovati kriterije za razvrščanje in grupiranje idej,
 • spoznati različne tehnike za vrednotenje idej,
 • znati postaviti prioritete,
 • ciljno načrtovati,
 • znati izdelati akcijski načrt.

Vsebina

 • Metoda odprtega prostora v »živo«
  Predhodna izbira osnovne teme v dogovoru z naročnikom
  Izvedba Odprtega prostora (predvidoma 1 dan)
 • Metoda odprtega prostora z meta pozicije
  Kaj je Odprti prostor
  Nastanek metode
  Bistvo / filozofija metode
  Značilnosti
  Uporaba metode
        - reševanje kompleksnih problemov
        - izdelava poslanstva in vizije
        - izdelava strateškega načrta
        - uvajanje sprememb
        - izmenjava znanj znotraj organizacije
        - orodje za izvedbo posveta, konference ali simpozija
        - uvajanje inovativnih izdelkov in storitev
        - način delovanja organizacije
        - gradnja skupnosti
        - itd.
  Pravila / Kako deluje Odprti prostor
  Priprava na izvedbo
        - uvodni sestanek
        - oblikovanje naslovne teme
        - udeleženci
        - prostor
        - oprema
        - hrana in pijača
        - moderator
  Vloga moderatorja (pred, med in po izvedbi)
  Izvedba
        - pozdrav in uvod
        - dnevni red
        - »tržnica«
        - pogovori
        - zaključek
        - kako dolgo
        - kaj lahko zagotovimo
  Zapiranje Odprtega prostora
  Kdaj odprti prostor DA in kdaj NE
  Ciljne skupine za izvedbo metode
  Kaj in kako z Odprtim prostorom v naši organizaciji
 • Od ideje do akcijskega načrta
  Razvrščanje idej po sorodnosti
        - Affinity Mapping
        - Affinity Diagram
  Merila / kriteriji za vrednotenje idej
  Postopek vrednotenja idej
  Tehnike za vrednotenje idej
        - Matrika vrednotenja 2X2
        - Matrika vrednotenja 3X3
  Postavljanje prioritet
  Akcijski načrt (kaj, kdo, kje, kdaj, kako)

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Program izvajamo za različne ciljne skupine in za različne namene.
 • Možno ga je izvajati z namenom prenosa veščin uporabe metode na udeležence, ali pa tudi samo z namenom reševanja nekih konkretnih (problemskih) situacij, ki jih definira naročnik (poslovne odločitve, uvedba novih storitev ali izdelkov na trg,…). Običajno program izvajamo kot kombinacijo obeh možnosti.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si