Učinkovita moderacija in vodenje poslovnih srečanj

Šifra programa: 7.0.16.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 7. UPRAVLJANJE Z ZNANJEM
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • javno nastopanje,
 • učinkovito predstavljanje,
 • prenos znanja, veščin in kompetenc,
 • vodenje.

Cilji

Cilj delavnice je spoznati in razumeti prednosti izvedbe konstruktivnega poslovnega srečanja – delavnice, seminarja ali sestanka ter kako se nanj pripraviti, ga voditi in zaključiti, da bi v čim krajšem času dosegli največ.

Ne glede na vsebino srečanja je cilj delavnice tudi prikazati pomen pozitivnega vzdušja med delavnicami ali sestanki in kaj lahko zaključek, s katerim so vsi zadovoljni, doprinese k dolgoročnemu procesu dela.

Vsebina

 • Priprava na poslovno srečanje
  Pomen jasnih ciljev
  Priprava urnika, ki sledi ciljem
  Določitev vsebin, obsega in trajanja
  Določitev uporabe različnih moderatorskih tehnik
  Vsebina in protokol pošiljanja vabil
 • Vodenje oz. moderacija poslovnega srečanja
  Sledenje ciljem tekom trajanja srečanja
  Komunikacija z različnimi osebnostnimi tipi
  Upravljanje s časom med trajanjem srečanja
  Motivacija vseh udeležencev
  Uporaba moderatorskih tehnik v praksi
  Vzdrževanje pozitivnega vzdušja
  Pravilen zaključek poslovnega srečanja
 • Aktivnosti po izvedbi poslovnega srečanja
  Ocena kvalitete izvedbe
  Izdelava poročila
  Korespondenca z udeleženci po srečanju

Trajanje

24 ur (3 dni) ali po dogovoru

Opombe

Program izvajamo za različne ciljne skupine in za različne namene (vodenje delavnic, predavanj, poslovnih srečanj, poslovnih sestankov,…) in ga v dogovoru z naročnikom ustrezno prilagodimo.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si