Media trening

Šifra programa: 2.2.14.  
Skupina: 2.2. Nastopanje v javnosti
<< | >>
Področje: 2. POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • javno nastopanje,
 • stiki in delo z mediji.

Cilji

Udeleženci:
 • se seznanijo o vseh posebnih podrobnostih, ki so pomembne za nastop v različnih medijih,
 • se znajo pripraviti na javni nastop in znajo svoj nastop učinkovito izpeljati.

Vsebina

 • Temelji nastopanja v javnosti
  Načela v odnosu do medijev
  Katere informacije so zanimive za javnost?
 • Priprave na nastop v javnosti
  Osnovni koraki pri pripravi na nastop v javnosti Kaj želim z nastopom doseči? (Kaj želim sporočiti? Katere teme izbrati? Kako bom to naredil? Kaj bom naredil v nepričakovanih situacijah? Priprava na vprašanja, kometarje. Analiza nastopa.)
  Značilnosti in posebnosti tazličnih vrst nastopa v javnosti (pred skupino, intervju, izjava, novinarsko srečanje, press happy hours)
 • Izvedba nastopa
  Neverbalna, paraverbalna in ekstraverbalna govorica pri nastopanju v javnosti
  Uravnavanje z notranjimi stanji pri nastopanju
  Verbalna govorica pri nastopanju v javnosti (jezikovna zvrst, (ne)raba fraz in avtomatizmov, jezikovna svežina in izvirnost, nekaj preprostih in uporabnih retoričnih figur)
  Načini vzpostavljanja dobrega stika pri nastopanju v javnosti
  Vzorec za posredovanje informacij 4MAT (uporaben pri pripravi na nastop, prezentaciji, daljšem odgovoru, izjavi, nagovoru skupine itd.)
  Trening nastopanja (pred skupino, intervju, izjava, novinarsko srečanje, press happy hours)
  Ravnanje z vprašanji in pripombami (pričakovana, nepričakovana, zavajajoča, hipotetična, provokativna, prehitra, alternativna, sugestivna …)

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si