Komunikacija in motivacija pri vodenju (1., 2. del)

Šifra programa: 1.1.19.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • motiviranje sebe in drugih,
 • vodenje,
 • voditeljstvo,
 • dajanje povratnih sporočil,
 • upravljanje s samim seboj,
 • veščine sistemskega mišljenja,
 • veščine strateškega razmišljanja.

Cilji

Udeleženci trenirajo in izboljšujejo kompetenco komunikacije, motivacije in vodenja ter spoznajo možnosti uporabe modelov za strateško komuniciranje, motiviranje in animiranje sodelavcev ter stilov vodenja.

Vsebina

Komunikacija in motivacija pri vodenju (1. del)
 • Vodja in Manager (Leader and Manager)
  Podobnosti in razlike
 • Strategije uspešnosti
  Strateška komunikacija – dober stik
  Pohvala ni priznanje (praise vs acknowledgement)
  Logične ravni osebnosti
  Členjenje in pogajanja
  Vedenje ni namera (behaviour vs intention)
 • Stili vodenja in osebnosti
  Stili vodenja po Bassu
  Osebnostni zaznavni tipi
 • Tehnike upravljanja s samim seboj (Self management tehnike)
  Kongruentnost in nekongruentnost
  Obvladovanje notranjih stanj (state management)
Komunikacija in motivacija pri vodenju (2. del)
 • Kolo ravnovesja in vodenje (Balance wheel and leadership)
  Energija
  Komunikacija
  Vrnitveno sporočilo
 • Vloge vodje
 • Modeliranje kot motivacijsko orodje
 • Vodja kot medij

Trajanje

32 ur (2 x 2 dni) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si