Doseganje višje ravni učinkovitosti (v proizvodnji) s pomočjo učinkovitega sistema komuniciranja

Šifra programa: 1.1.20.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • vodenje,
 • voditeljstvo,
 • oblikovanje in doseganje ciljev,
 • motiviranje sebe in drugih,
 • upravljanje s seboj.

Cilji

 • Osvojiti veščine vodenja zaposlenih s poudarkom na motivacijskih prijemih, učinkovitem interaktivnem komuniciranju, pravilnem zastavljanju in doseganju ter evalviranju zastavljenih ciljev skupine, osebnem razvoju zaposlenih in drugih kompetencah, ki jih vodje v proizvodnji pri svojem vsakdanjem delu potrebujejo.
 • Pomagati sebi in drugim do večjega zadovoljstva na delovnem mestu, graditi dobre medsebojne odnose in s tem graditi osnovne pogoje za uspešno delo.
 • Bolje spoznati sebe in svoje sodelavce.
 • Spoznati osnove psiholoških spoznanj s področja vodenja in dela: skupina, motivacija, komunikacija.

Vsebina

 • Interaktivna komunikacija pri vodenju
  Osnovni modeli komunikacije
  Komunikacijski stili (osebnostni, zaznavni, vrednostni)
  Strateška komunikacija (PRLL strategija, vrnitveno sporočilo, dober stik, aktivno poslušanje)
  Zaznavni položaji v komunikaciji
  Ciljno komuniciranje
  Izogibanje komunikacijskim motnjam
  Obvladovanje notranjih stanj
 • Motiviranje sodelavcev
  Smer motivacije
  Vir motivacije
  Odločanje pri motivaciji
 • Ustvarjanje skupinske identitete in skupinskega cilja
 • Trening in simulacije komunikacijskih situacij
 • Motivacijski treningi

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Navedene vsebine predstavljajo celovit program usposabljanja. Glede na potrebe organizacije in predznanje udeležencev lahko program ustrezno prilagodimo, oz. damo večji poudarek določenim vsebinam.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si