Retorika III - Retorična odličnost

Želite še več? Retorika III – Retorična odličnost je zasnovan kot nadgradnja tečaja / seminarja Retorika II in predstavlja ekspertizo retoričnih veščin in znanj, saj prinaša napotke za jezikovno, komunikacijsko in retorično odličnost.

Zakaj jezikovno? Zdaj ko že nastopamo samozavestno in prepričljivo, je napočil čas tudi za piljenje jezikovnega izražanja (napotki za lepši jezik, jezikovna iznajdljivosti in natančnosti).

Zakaj komunikacijsko? Spoznajmo, kako komunicirati s poslušalci, ki jih "ženejo" druge stvari kot nas, in kako to vpliva na nastopanje. Vključimo coaching, ki nam pride prav tudi pri vodenju, poučevanju, usposabljanju in komuniciranju nasploh.

Zakaj retorično? Da bomo še bolj samozavestni in sproščeni ob dogodkih, kot so prezentacija, sestanek, razprava, srečanje, posvet, konferenca, izjava za javnost, predstavitev, nastop na televiziji in radiju itd.

Komu je program namenjen

Program je namenjen poslovnežem, strokovnjakom, predavateljem in drugim, ki želite še naprej piliti veščine nastopanja. Z drugimi besedami:
 • tistim, ki želite nadgraditi veščine z Retorike II, nabrati še več izkušenj in postati jezikovno iznajdljivi in natančni ter želite negovati kulturo govora,
 • tistim, ki želite v nastop vključiti elemente sodobnih pristopov, kot so coaching, moderiranje, uravnavanje dinamike skupine ipd.,
 • tistim, ki želite napotke za nastopanje v medijih,

Kaj pridobim z udeležbo

 • Sem jezikovno iznajdljiv, fleksibilen, precizen
 • Znam voditi različne vrste poslovnih dogodkov in srečanj
 • Pri nastopanju uporabljam temeljne veščine coachinga
 • Znam ravnati z zahtevnimi sogovorniki
 • Znam voditi skupino sogovornikov
 • Znam se pripraviti na nastop v medijih
 • Svoje nastope oplemenitim jezikovno in retorično (kultura govora, retorične figure in tropi)

Vsebina

Jezikovna odličnost
 • Jezikovna iznajdljivost in fleksibilnost (Sleight of Mouth)
 • Jezikovna preciznost in natančnost (meta jezik)
 • Uporaba Miltonovega jezika pri nastopanju (trans jezik)
 • Osnovne smernice za ustrezno kulturo govora
Komunikacijska odličnost
 • Metaprogrami in njihov vpliv na komuniciranje, nastopanje, argumentiranje
 • Skupinska dinamika in vodenje skupine
 • Ravnanje z zahtevnimi in težavnimi sogovorniki
 • Veščine coachinga pri nastopanju in argumentiranju
Retorična odličnost
 • Kako besedila beremo (če jih pripravimo vnaprej ali če nam jih pripravijo drugi)
 • Retorične figure in tropi
 • Nadgradnja kompetenc prepričevanja in argumentiranja (vljudnostne strategije in argumentiranje po Carlu Rogersu)
 • Vodenje razprave, srečanja, posveta, konference, interaktivne konference, spletne konference ...
 • Napotki za nastope na televiziji in radiu (izjava, novinarsja konferenca, razprava/debata)
 • Karizma –osebnost – humor – entuziazem
In da bi bil vaš napredek pri nastopanju še večji, smo v trening vključili tudi:
 • snemanje s kamero in mikrofonom,
 • nastop po lasni izbiri (dolg najmanj 1 uro; izberete lahko govor, sestanek, moderirano delavnico – kar koli želite),
 • pisno analizo (poudarek na kulturi govora in nastopu kot takem v celoti),
 • spletno učilnico, kjer bodo na vas čakala številna gradiva in namigi,
 • 1 coaching srečanje s trenerjem, ko vas bo po zaključenem tečaju čakal kak pomemben nastop …

Trajanje, potek in izvedba

Program obsega 20 pedagoških ur in se izvaja v okviru majhnih skupin od 6 do 10 udeležencev.

Program je možno vsebinsko kot tudi organizacijsko prilagoditi željam naročnika.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si