Veščine coachinga za starše

Hitre in globoke družbene spremembe na vseh ravneh, tudi za domačimi zidovi, že dlje časa kličejo po nujnih spremembah v vzgoji oz. vzgojnih pristopih staršev in drugih vzgojiteljev. Zdi se, da smo si glede ciljev vzgoje starši (državljani), država in celo združenja držav dokaj enotni – vsi želimo odraščajoče vzgojiti v samoiniciativne in ustvarjalne posameznike, ki bodo z drugimi vstopali v zadovoljujoče odnose in pri tem odgovorno upravljali s svojim zdravjem/delovanjem in hkrati skrbeli za druge ljudi in okolje.

Zatakne se pri vprašanju KAKO malčke, otroke in mladostnike popeljati po tej poti – zlasti v času, ko se zdi, da vse stare vzgojne metode »odpovedujejo«. Današnji otroci in mladostniki ob vseh spremembah odraščajo v veliki negotovosti, vedno bolj negotovi pa s(m)o tudi starši: kako otroka pripravljati na življenje v svetu odraslih čez nekaj let, če pa ne vemo, kakšno to življenje bo?

Odgovor se skriva v razvoju prožnosti in prenosljivih kompetenc, ki posamezniku omogočajo ne samo življenja pod določenimi pogoji, temveč prilagajanje različnim, spreminjajočim se pogojem. Coaching se je na tem področju izkazal kot učinkovit – najprej v svetu športa in gospodarstva, v tujini pa je prodrl tudi v šole. Tu se je pokazala njegova dvojna učinkovitost: tako v obliki podpore učencem/dijakom, kot tudi v obliki medsebojne podpore učiteljev/vzgojiteljev. Vzporedni razvoj profesionalnega coachinga (tudi) kot storitve za zakonce, starše in družine kaže, da s coachingom oz. uporabo veščin coachinga lahko dodamo vrednost svojemu vzgojnemu delovanju – pa če gre za vzgojo tujih ali lastnih otrok.

Vsebina

1. modul: Vzgoja in coaching
 • Uvod
 • Starš kot avtoriteta – premik od tradicionalne avtoritarne, nato premisivne vzgoje do procesno razvojnih vzgojnih modelov
 • Izzivi sodobnega odraščanja – kriza vrednot in socialnih vlog ter stalno spreminjajoče se družbene razmere
 • Izzivi vzgojiteljev in odgovori strokovnjakov
 • Kaj je coaching? Veje in oblike coachinga, coaching kot storitev in kot filozofija
 • Temeljni koncepti coachinga
 • Konverzacijski model coachinga – moč jezika in moč vprašanj
 • Trening
2. modul: Coaching v družini
 • Vzgojna konsistentnost in poenotenst vzgojnih vplivov
 • Uporaba veščin coachinga pri razreševanju konfliktov; Starš staršu coach in/ali sam svoj coach
 • Učinkovita vprašanja
 • Razvojna obdobja in razvojne naloge otrok in mladostnikov – kdaj in kako uporabiti coaching?
 • Zastavljanje ciljev in pospeševanje delovanja
 • Trening
3. modul: Coaching kot orodje razvoja
 • Coaching kot podpora »NOTRANJI IGRI« družinskih članov, vloga prepričanj
 • »ČIGAVA ZADEVA?«
 • Doseganje in proslavljanje ciljev; Priznanje in pohvala; Opolnomočenje
 • Katere elemente coaching je mogoče uporabiti pri vzgoji?
 • Kdaj v vlogi starša uporabljati veščine coachinga?
 • Trening
Udeleženci med prvim in drugim ter drugim in tretjim modulom izvajajo pogovore z uporabo veščin coachinga z otrokom, med drugim in tretjim modulom pa izvedejo (vsaj) en pogovor z uporabo veščin coachinga s partnerjem oz. izvedejo samocoaching.
Med srečanji jim je na voljo podpora profesionalnega coacha.

Trajanje in organizacija

Program obsega 30 andragoških ur in se izvaja v obliki treh modulov po 10 andragoških ur, vsakodnevno od 8.00 do 18.00.

Terminska shema

 • sobota, 15. november 2014
 • sobota, 22. november 2014
 • sobota, 29. november 2014

Kdo vodi program

Program izvaja Ajda Erjavec Bartolj, univerzitetna diplomirana psihologinja, ki formalno izobraževanje nadaljuje na univerzitetnem študiju andragogike ter doktorskem študiju psihologije komuniciranja. Pridobila je tudi dodatna znanja v programih NLP Praktik, Izobraževalni trener praktik in Coach.

Ima več kot 15 let izkušenj dela z otroki in mladostniki, delno tudi v vlogi svetovalne delavke v predšolski, osnovnošolski in srednješolski svetovalni službi, ter v vlogi gimnazijske učiteljice psihologije. V ožjem strokovnem kontekstu se ukvarja tudi z uporabo coachinga pri delu z nadarjenimi dijaki, raziskovalno pa se ukvarja s področjem motivacije.

Cena

Kotizacija za enega udeleženca znaša 300,00 EUR + 22% DDV = 366,00 EUR.

Samoplačnikom nudimo možnost plačila na dva obroka.

---
Za več informacij o programu in prijavno na program nas kontaktirajte!

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
SSU - Središče za samostojno učenje
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.coachbook.org
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si