Veščine coachinga za vodje

Šifra programa: 1.1.9.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • coaching veščine,
 • ustvarjanje pozitivne in produktivne delovne klime,
 • motivacija in samomotivacija,
 • razvoj sebe in drugih.

Cilji

Udeleženci:
 • spoznajo osnovni model coachinga,
 • naučijo se misliti bolj sistemsko in trenirajo pomembne sposobnosti, ki jih bodo potrebovali kot coachi svojim sodelavcem,
 • se seznanijo s profilom osebnega/poslovnega coacha in spoznajo svoje sposobnosti na področju osebnega in poslovnega razvoja sodelavcev,
 • znajo uporabljati različna orodja coachinga,
 • znajo lažje povezovati posameznikove cilje s cilji organizacije.

Vsebina

 • Kaj je coaching
  Definicija coachinga in njegove korenine
  Viri coachinga
  Razlike med Coachingom, konzultiranjem, svetovanjem, terapijo in treningom
 • Koncept coachinga
  Oblikovanje in ustvarjanje zavezništva
  Povratno sporočilo – Feedback
  Povzemanje
  Spodbuditev aktivnosti
  Izgradnja zaupanja
  Učinkovita coaching vprašanja
  Profesionalno in osebno kolo ravnovesja
 • Vzorci in tehnike coachinga
  Poslušanje
  Oznake in simboli
  Postopnost procesa
  Navade/Habituation
 • Naloga coachinga
 • Koncepti coachinga
  Postavljanje ciljev in načrtovanje
  Prekinjanje, Povzemanje
  Bottom lining
  Proslavljanje/Championing
 • Prepričanja
  Ocena prepričanj
  Oblikovanje želenih prepričanj
  Sprememba prepričanj
 • Coaching
  Predanost
  Pomen coachinga za rast posameznika, zaposlenega, podjetja
  Individualni in skupinski coaching

Trajanje

16 ur (2 dni) ali po dogovoru

Opombe

Po končanem izobraževalnem programu lahko sledi individualni oz. skupinski coaching – o poteku tega se izvajalec in naročnik posebej dogovorita.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si