Oblikovanje in razvoj tima

Šifra programa: 1.2.3.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • motivacija,
 • timsko delo,
 • vodenje tima,
 • upravljanje s časom,
 • upravljanje z notranjimi stanji,
 • odločanje.

Cilji

Udeleženci:
 • pridobijo znanje za oblikovanje in uspešnejše delovanje konkretnega tima, ki bo dosegal višjo učinkovitost v delovnem procesu,
 • spoznajo načela oblikovanja uspešnih timov, tako da spoznajo svoje kvalitete pri timskem delu,
 • prepoznajo kvalitete sodelavcev v timu,
 • znajo določiti optimalno porazdelitev vlog v timu in tako maksimirati izkoriščenost človeških potencialov,
 • znajo odkriti šibke točke tima in jih odpraviti, razvijajo timske sposobnosti,
 • razvijajo pripadnost, komunikacijo med deli tima in izven njega ter razvijajo medsebojno vzpodbujanje udeležencev v timu.

Vsebina

 • Vloga in pomen timskega dela
 • Razlika med skupino in timom
 • Oblikovanje in razvoj tima
 • Stopnje v razvoju tima
 • Spoznavanje dogajanja v timu in razlikovanje timskih vlog (Opisi vlog in njihova predstavitev z video filmom; Udeleženci prepoznavajo in opredeljujejo značilne oblike vedenja posameznih timskih vlog)
 • Oblikovanje tima (Porazdelitev vlog in opredelitev zadolžitev v timu)
 • Določitev poslanstva in ciljev tima
 • Komunikacija znotraj tima (Določanje vrste komunikacije med člani skupine; Ustvarjanje skupinske identitete in skupinskega cilja)
 • Delitev timskih vlog z opisi zadolžitev po članih tima
 • Opredelitev prednosti in slabosti tima
 • Reševanje problemov v timu
 • Motiviranje tima
 • Upravljanje s procesi v timu

Trajanje

32 ur (3 dni) ali po dogovoru

Opombe

 • Program dokončno izdelamo po željah in potrebah naročnika.
 • V dogovoru z naročnikom izvajamo tudi testiranje po Belbinovih timskih vlogah po programu Interplace.
 • Vodjam timov in članom nudimo tudi timski coaching in/ali opravljamo mentorstvo timom.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si