Letni pogovor s sodelavcem

Šifra programa: 1.1.15.  
Skupina: 1.1. Veščine vodenja
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • motiviranje sodelavcev,
 • razvoj sodelavcev.

Cilji

Udeleženci:
 • znajo temeljito pripraviti, učinkovito voditi in uspešno zaključiti letni pogovor s sodelavci,
 • spoznajo možnosti, ki jim jih nudi LPS (motiviranje in razvoj sodelavcev),
 • spoznajo pravilna ravnanja in komunikacijo,
 • dobijo nabor pripomočkov (obrazcev) za vodenje LPS.

Vsebina

 • Temeljni elementi letnega pogovora: kaj sodi v letni pogovor in kaj ne?
  Ocenjevanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavca
  Cilj letnega pogovora: letni pogovor kot ključno orodje vodenja
  Prednosti in koristi letnega pogovora s sodelavcem: za podjetje, za vodjo, za zaposlene
 • Vsebina, sestava in potek letnega pogovora
  Priprava - temeljita priprava na letni pogovor je pol uspeha
       - opis delovnega mesta in ključna področja dela
       - opredelitev delovnih ciljev zaposlenih in njihovo usmerjanje glede na cilje organizacije
       - načini ocenjevanja delovne uspešnosti in možne napake
       - razvoj sodelavca: novi delovni izzivi in izobraževanje

  Pogovor: komunikacija in vzdušje
       - dober stik in njegovo vzdrževanje
       - aktivno poslušanje- dialog

       - vprašanja: tehnike postavljanja “dobrih” vprašanj
       - pomen povratnih informacij: pohvala in predlog konstruktivne izboljšave (kritika)
       - motiviranje in predlogi razvojnih aktivnosti za sodelavca: aktivna vključenost sodelavca pri lastnem razvoju in razvoju organizacije, karierne možnosti in strokovni razvoj
       - zapis: tehnike, orodja, vzorci

  Možne pasti in težke situacije pri letnem pogovoru
 • Povzetek in spremljanje
  Kaj sledi po zaključku pogovora?

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si