Komuniciranje in skupinska dinamika v praksi (Outdoor delavnica)

Šifra programa: 1.2.6.  
Skupina: 1.2. Timsko delo
<< | >>
Področje: 1. VODENJE IN MOTIVACIJA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovita komunikacija,
 • timsko delo,
 • vodenje,
 • dejavno poslušanje,
 • reševanje problemov.

Cilji

V praksi in na zabaven način prikazati zakonitosti medosebnega komuniciranja in dinamike v timu.

Vsebina

 • 1. del: Medosebno komuniciranje (nizki elementi)
  Vaje s področja medosebnega komuniciranja temeljijo na »izničenju« enega izmed petih človeških čutov – običajno vida. Različne igre so izvedene z zavezanimi očmi in ob tem udeleženci spoznavajo pomen različnih komunikacijskih kanalov.
 • 2. del: Skupinska dinamika (nizki elementi)
  Vaje s področja skupinske dinamike so namenjene spoznavanju organizacijskih sposobnosti skupine. Pri teh vajah pride do izraza sposobnost vodenja in poslušanja. Udeleženci so seznanjeni z nekim novim problemom, z neko povsem novo situacijo, ki jo morajo rešiti kot skupina. Rešitev problema je možna le, če ekipa deluje uigrano in išče nove, v začetku velikokrat nesmiselne rešitve.
 • 3. del: Vaje timskega dela in motivacije (visoki elementi)
  Vaje s področja timskega dela in motivacije potekajo na visokih elementih v adrenalinskem parku. Vsi člani skupine ali tima pri teh vajah vzpodbujajo posameznika za opravljanje določene naloge, pri timskih vajah pa je uspeh skupine odvisen od sodelovanja vseh posameznikov v timu. Vaje omogočajo izboljševanje osnovne strategije in s tem pripeljejo do boljšega uspeha tima. Pri tem je velik poudarek na medosebnem zaupanju in dobri komunikaciji celotne skupine.

Trajanje

8 ur (1 dan) ali po dogovoru

Opombe

 • Program je namenjen udeležencem že izoblikovanih in delujočih timov.
 • Natančen program izvebe izdelamo v dogovoru z naročnikom.
 • Trening (Outdoor delavnica) se izvaja se v enem od adrenalinskih parkov.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si