Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Glotta Nova je sodelovala v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 kot konzorcijski partner in izvajalec izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sta v letih 2016 do 2019 v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019 sofinancirala izobraževanje in usposabljanje, s katerim sta pripomogla k izboljšanju temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih z dokončano manj kot štiri letno srednjo šolo, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V letih 2016 do 2019 smo izpeljali več skupin naslednjih izobraževalnih programov:
  • Kako učinkovito komuniciramo na delovnem mestu
  • Za boljšo slovenščino na delovnem mestu
  • V službo hodim z veseljem – Moja motivacija na delovnem mestu
  • Reševanje konfliktov na delovnem mestu in uspešno timsko delo
  • Kako zmagati v času sprememb
Podrobno vsebino izobraževalnih programov si lahko ogledate v našem katalogu.

[ Katalog brezplačnih izobraževalnih programov - Glotta Nova ]

Partnerji

V projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc so sodelovali naslednji konzorcijski partnerji: Vsi konzorcijski partnerji, ki smo sodelovali v projektu, smo pripravili tudi skupen katalog brezplačnih izobraževalnih programov.

[ Katalog brezplačnih izobraževalnih programov - Konzorcij ]

---
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.Kontaktna oseba:
Bernarda Potočnik

E: bernarda.p@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si