Komunikacija in javni nastop v angleškem jeziku

Šifra programa: 11.0.9.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 11. JEZIKOVNA ŠOLA
<< | >>

Razvoj kompetenc

 • učinkovito komuniciranje,
 • nastopanje v javnosti,
 • komuniciranje v angleškem jeziku.

Cilji

 • izboljšati odnose in komunikacijo v medosebnih odnosih in pri javnem nastopanju,
 • spretno uporabljati besedno govorico pri javnem nastopanju in tudi sicer,
 • se naučiti dejavno poslušati, parafrazirati in se izuriti v zastavljanju vprašanj,
 • zgraditi lastne temelje za nadaljnji razvoj spretnosti za učinkovito komunikacijo in na vseh področjih dela in življenja ter javno nastopanje,
 • pridobiti si nove pozitivne jezikovne vzorce,
 • znati dajati predloge, nasvete, komentarje, izražati svoje mnenje, vzpodbuditi, se (ne)strinjati, zahvaliti,
 • znati govoriti o svojih izkušnjah in posploševati,
 • znati primerjati ter oblikovati in uporabljati metafore.

Vsebina

 • Razlike med ljudmi spreminjajo svet: Komunikacija VAKOG in Zaznavni tipi
 • Kalibriranje, zrcaljenje in ujemanje
 • Dober stik in strateško komuniciranje
 • Struktura govora po 4-MAT sistemu
 • Dejavno poslušanje in javni nastop
 • Kako ravnamo z vprašanji pri nastopanju: učinkovito spraševanje in odgovarjanje
 • Kako ravnamo s komentarji, medklici, ubijalskimi izjavami in drugimi motečimi dejavniki pri nastopanju
 • Priprava govora s pomočjo miselnega vzorca
 • Uporaba metafor in preokvirjanja za učinkovit nastop
 • Nebesedna in parabesedna komunikacija ter javni nastop
 • Vrnitveno sporočilo (sebi in drugim) ali kako podati kritiko in hkrati vzpodbuditi?
 • Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

Trajanje

Program obsega 40 ur (8 srečanj po 5 ur) ali po dogovoru.

Opombe

 • Program je namenjen udeležencem, ki potrebujejo osnove govorništva, dobro obvladajo angleški jezik in bi to dvoje radi združili za lastne ali poklicne potrebe.
 • Program je izredno praktično naravnan. Pridobljeno znanje lahko udeleženci takoj uporabijo v praksi.
 • Udeleženci imajo možnost brezplačnega svetovanja / mentoringa / coachinga v času trajanja programa.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si