Angleščina za bančne uslužbence

Šifra programa: 11.0.11.  
Skupina: ---
<< | >>
Področje: 11. JEZIKOVNA ŠOLA
<< | >>

Razvoj kompetenc

  • komuniciranje v angleškem jeziku,
  • učinkovita komunikacija,
  • komuniciranje s strankami,
  • poznavanje strokovne bančne terminologije.

Cilji

Cilj programa je usposobiti delavce bank za uporabo angleškega jezika pri poslovanju s tujci.

Opis, vsebina in trajanje

  • Angleščina za bančne uslužbence 1 in 2 zajema temeljno besedišče, ki ga potrebujejo uslužbenci banke v vsakdanjem poslovanju z občani in gospodarstvom (vrste računov, obrestne mere, krediti, medbančno poslovanje, poslovanje s karticami …).
  • Tečaja sta primerna za udeležence, ki so jezikovno na nižjem do srednjem jezikovnem nivoju kot tudi za tiste z boljšim znanjem jezika, a z malo ali nič predznanja angleške bančne terminologije.
  • Tečaja potekata v strnjeni, seminarski obliki (4 dni po 10 ur dnevno) po licenčni metodi Globalno učenje® ali drugače po dogovoru z naročnikom.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

[ Kontaktni obrazec ]

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si