YES - Youth Employment SupportKoordinator projekta:
die Berater® Vienna, Avstrija

Program:
LIFELONG LEARNING PROGRAMME: TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI

Opis:
V malih in srednje velikih podjetjih je zaposlovanje mladih je še posebej velik izziv. Mnogo mladih prosilcev za službo prihaja iz vrst osipnikov, ki niso zaključili poklicnega izobraževanja in usposabljanja, velikokrat pa imajo ti mladi tudi slabo socialno in ekonomsko ozadje in druge primanjkljaje.

YES je namenjen kadrovikom oz. vodjem, ki izbirajo kandidate za zaposlitev in jih uvajajo v delo v podjetju oz. mentorjem, inštruktorjem, trenerjem ter ostalim sodelavcem v podjetju, ki neposredno delajo z mladimi.

Projekt temelji na preteklih EU projektih EuroJobMediator in ADEC - Adult Educator in Company. V obeh prejšnjih projektih so bila razvita učinkovita orodja in vsebine, ki so pomembne za akterje v procesu zaposlovanja mladih. Projekt YES bo torej predstavljal kombinacijo in nadgradnjo rezultatov iz omenjenih projektov.

Cilji in rezultati projekta:
  • Ponuditi malim in srednje velikom podjetjem podporo pri zaposlitvi in uvajanju mladih v delo.
  • Usposobiti mentorje v teh podjetjih za kakovostno delo z mladimi.
Faze projekta:
  • Analiza potreb delodajalcev pri zaposlovanju in delu z mladimi;
  • Razviti usposabljanje, ki bo vključevalo kombinirano učenje (blended learning: predavanja in e-učenje), coaching in medsebojno podporo udeležencev (tj. zaposlovalcev - mentorjev iz podjetij).
  • YES usposabljanje bo hkrati izvedeno v sedmih evropskih državah: Avstriji, Franciji, Sloveniji, Nemčiji, na Slovaškem, Nizozemskem in na Češkem.
  • Evalvacija pridobljenega znanja in učinkov projekta YES.
  • Rezultati projekta bodo predstavljeni na mednarodni konferenci.
Partnerji v projektu: 
YES je evropski projekt, v katerega je vključenih 8 partnerjev, ki so specializirani na področju izobraževanja odraslih: Francija, Anglija, Slovenija, Španija, Slovaška, Nizozemska, Češka, Nemčija.

Trajanje projekta:
Projekt, ki se je začel novembra 2007, se je zaključil oktobra 2009.

Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si