Rubber KnowledgeKoordinator projekta:
Savatech d.o.o. Kranj, Slovenija

Program:
Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci, prenos inovacij

Opis:
V gumarski industriji so se na področju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih dolgo časa soočali s povečano potrebo po učinkovitem sistemu prenosa gumarskih znanj na zaposlene. Formalnega izobraževanje iz področja gumarstva oz. polimernih tehnologij v Sloveniji ni bilo. Znanje, ki je bilo na voljo v različnih inštitutih in raziskovalnih centrih je bilo pripravljeno za poučevanje na klasičen način in je velikokrat bilo neprilagojeno dejanskim potrebam zaposlenih v podjetjih.

Da bi to vrzel presegli, so se v podjetju Savatech d.o.o. iz Kranja skupaj s partnerji in in ob finančni pomoči EU projekta odločili, da usposobijo strokovnjake, ki so zaposleni v podjetju, da postanejo "prenašalci znanj- notranji izobraževalni trenerji.

Cilji in rezultati projekta:
Končni cilj projekta Rubber knowledge je izdelati celosten sistem usposabljanja za področje gumarstva v EU in ob tem upoštevati prilagoditev že razvitih in izdelanih tehnologij za prenos znanja, veščin in kompetenc, ki so bile razvite v drugih EU projektih (EU projekt ADEC).

Rezultati projekta:
 • Ugotovitev stanja na področju izobraževanja v gumarstvu
 • Ugotovitev, kakšno znanje v gumarstvu potrebujejo
 • Raziskati možnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
 • Oblikovanje standardov znanja za gumarske izobraževalce
 • Razvoj mednarodnega programa za treniranje izobraževalnih trenerjev v gumarstvu
 • Razvoj mednarodnega programa treninga za gumarsko tehnologijo
 • Razvoj učbenika za trening trenerjev
 • Razvoj e učilnice in e vsebin
 • Razvoj internetne strani s forumom
 • Izvedba usposabljanja trenerjev
 • Evalvacija usposabljanja
 • Evalvacija projekta in diseminacija rezultatov
Partnerji v projektu:
Partnerji prihajajo iz Avstrije, Nemčije, Anglije in Slovenija (Glotta Nova - prenos inovacijske tehnologije ADEC v gumarstvo)

Trajanje projekta:
Projekt se začel novembra 2006 in zaključil decembra 2008.

Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si