EduCoRe - Educational Counselling during RehabilitationKoordinator projekta:

die Berater® Vienna, Avstrija

Program:
Lifelong Learning Programme (LLP), Grundtvig – Multilateral Project 

Opis:
Projekt EduCoRe je namenjen odraslim, ki imajo po nesreči ali bolezni fizične deficite, zaradi katerih je ogroženo oz. oteženo njihovo vključevanje v družbo ter zaposlovanje. Projekt EduCoRe bo torej zagotovil izobraževalno in poklicno svetovanje in usposabljanje s področja (med)osebnih veščin za paciente v rehabilitacijskih centrih.

To svetovanje in usposabljanje jim bo pomagalo:
  • Sprejemati temeljito premišljene karierne odločitve.
  • Identificirati vrsto nadalnjega izobraževanja (glede na njihove specifične potrebe) za lažjo vključitev v zaposlitev.
  • Razviti socialne in osebne kompetence, potrebne za to, da lahko spravijo svoje poklicne in izobraževalne odločitve v prakso.
Namen projekta je torej, da se pacienti po (daljšem) obdobju, ki so ga preživeli v rehabilitacijskem centru, lažje ponovno vključijo na trg dela in tako aktivno participirajo v družbi.

Glede na to, da predstavlja IKT velik potencial za osebe, ki so mobilno ovirane ali pa so v procesu rehabilitacije večkrat menjale lokacijo (bolnišnica – dom – rehabilitacijski center – dom), bodo integralni del projekta predstavljali elementi e-svetovanja in e-izobraževanja.

Cilji in rezultati projekta:

Eden glavnih produktov, ki bodo razviti tekom projekta, bo orodje za rehabilitacijsko svetovanje in usposabljanje. To bo sestavljeno iz:
  • svetovalnega vodiča,
  • učnega načrta usposabljanja,
  • priročnika za trening v živo,
  • učnih gradiv za e-izobraževanje in
  • priročnika za učitelje.
To orodje bo razvito kot DVD in bo skupaj z brošuro primerov dobre prakse predstavljalo samostojen izdelek. Tekom projekta bo postavljena tudi spletna stran za e-svetovanje in e-izobraževanje, projekt pa bo tudi pilotsko izveden (tudi v Sloveniji).

Partnerji v projektu:
Pri projektu sodeluje, poleg koordinatorja, še 5 partnerjev iz naslednjih držav - Avstrija, Danska, Italija, Nemčija in Slovenija (Glotta Nova).

Trajanje projekta:
Projekt se je začel decembra 2008 in se je zaključil novembra 2010.

Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si