DIAL - The Dialogue In Adult Learning

DIAL - The Dialogue In Adult LearningKoordinator projekta:
Opintotoiminnan Keskusliitto (Helsinki, Finska)

Program:
Erasmus+ (KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education)

Cilji in rezultati projekta:


Namen projekta Dialog v izobraževanju odraslih (DIAL – The Dialogue In Adult Learning) je obravnavati vprašanje socialne polarizacije. Vizijo projekta DIAL lahko povzamemo kot »dialog za vse«. Splošni cilj projekta je zagotoviti, da dialog in veščine, povezane z dialogom, postanejo dostopne širšemu krogu ljudi kot prej, s končnim ciljem, da projekt prispeva k ozaveščanju proti socialni polarizaciji. Projekt DIAL vključuje naslednje dejavnosti:
  • oblikovanje raziskovalnega modela za uvedbo dialoga in prilagoditev modela v vsakdanjem življenju v 6 jezikih,
  • oblikovanje in preizkušanje usposabljanja in pilotne izvedbe usposabljanj za izobraževalce odraslih in druge, ki spodbujajo dialog,
  • dejavnosti dialoga z nizko stopnjo zahtevnosti, ki zagotavljajo vključevanje udeležencev in podporo pri njihovem pridobivanju novih veščin,
  • dejavnosti vzajemnega učenja za trenerje, druge zainteresirane strani in partnerje.
Partnerji v projektu: 
Projekt DIAL sofinancira Evropska komisija preko programa Erasmus+. V projektu sodeluje 5 organizacij Opintotoiminnan Keskusliitto (koordinator projekta, Finska), Evropski inštitut za lokalni razvoj (EILD - European Institute for Local Development) (Grčija), Cooperazione Paesi Emergenti (COPE) (Italija), Fundacija Centrum Cyfrowe (Poljska) ter Glotta Nova, center za novo znanje (Slovenija).

Trajanje projekta:
Projekt se je začel 2022 in se bo zaključil 2024.

Novičnik:
Izjava za javnost - avgust 2023
Izjava za javnost - februar 2023
Izjava za javnost - november 2022
DIAL Newsletter Volume 1 Slovenia

---
Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.


Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si