Aktivno državljanstvo za mlade in starejše preko radijskih valov


Koordinator projekta:

Glotta Nova, Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

Program:

GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP

Cilji in rezultati projekta:

Partnerstvo je imelo cilj promovitati izmenjavo med generacijami in vzajemno spoštovanje, ceniti znanje starejših, predvsem upokojencev, tako da njihove bogate osebne izkušnje ne bodo izgubljene; eden od ciljev je bil tudi izboljšati kakovost življenja starejših in omogočiti aktivno staranje.
Partnerstvo se je nadalje osredotočilo na prenos znanja na mlade, predvsem brezposelne, da bi ti skozi interakcijo s starejšimi razvili nove veščine (še posebno mehke veščine):
  • Preko izvedbe različnih aktivnosti za starejše in mlade.
  • Preko radijskih oddaj, v katerih so mladi in starejši debatirali o različnih temah. V vsaki državi partnerstva je bilo predvajanih 13 oddaj v maternem jeziku. Teme, o katerih so mladi in starejši skupaj debatirali, pa so bile: odnosi med generacijami, položaj žensk, diskriminacija, prazniki, trajnostni razvoj in prehrana, otroštvo, Evropska unija in identiteta (migracije), ekologija, ali lahko spremenimo svet (aktivno državljanstvo, prostovoljstvo ipd.), lokalna glasba in kultura, varna raba interneta in zasebnost, prosti čas ter učenje in poučevanje.
  • Med obiski pri drugih organizacijah partnerstva so potekale okrogle mize, na katerih smo razpravljali o posameznih temah s perspektive različnih generacij na mednarodni ravni.
Partnerji v projektu:
Aktivno državljanstvo za mlade in starejše preko radijskih valov je evropski projekt, v katerega so bile vključene še izobraževalne organizacije iz Grčije (EDRASE),Španije (The Algaba de Ronda), Poljske (Stowarzyszenie Aperto) in Velike Britanije (Wise Age). Kot pridruženi partner je sodelovala še organizacija TENDA D'ELIA iz Italije.

Trajanje projekta:

Projekt se je začel 2013 in se je zaključil julija 2015.

Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si