ADEC – Adult Educator in CompanyKoordinator projekta:
Glotta Nova Ljubljana, Slovenija

Program:
Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci, razvojni projekti

Cilji in rezultati projekta:
Glavni cilj mednarodnega raziskovalnega projekta ADEC, je bil razviti izobraževalne programe za usposabljanje notranjih trenerjev, inštruktorjev, coach-ev in mentorjev, ki jih z enostavno poimenujemo »izobraževalci odraslih« in zadovoljujejo potrebe in zahteve današnjih podjetij in organizacij po izobraževanju.

Glavni namen ADEC treninga je izobraziti eksperte/specialiste iz velikih podjetij (ki imajo več kot 250 zaposlenih), ki delajo na področju izobraževanja in nimajo formalne andragoško pedagoške izobrazbe. Ti eksperti so tudi mentorji, inštruktorji ali novi zaposleni, ki sodelujejo pri praktičnem izobraževanju ali prek uvajanja novih delovnih procesov in tehnologij. To so tudi notranji ali zunanji izobraževalci, neodvisni predavatelji, eksperti, ki strankam predstavljajo produkte ali storitve (to je kako uporabljati računalniške programe, zdravila, stroje in opremo...).

V projektu ADEC so nastali trije glavni produkti:
  1. ADEC priročnik (The Adec Manual): Izobraževanje odraslih v akciji (Adult Education in Action),
  2. Usposabljanje ADEC izobraževalnih trenerjev (priprava programa usposabljanja in izvedba 1.mednarodne skupine mojstrov trenerjev iz 6 držav (trije trenerji iz vsake države),
  3. Usposabljanje ADEC praktikov (ADEC Practitioner), ki je bil pilotsko izveden v 6-ih državah, partnericah v projektu.
Partnerji v projektu:
prihajajo iz Poljske, Avstrije, Nemčije, Anglije, Romunije, Španije in Grčije.

Čas izvajanja projekta:
od junija 2004 do novembra 2007.

Kontaktna oseba:
Jelica Pegan Stemberger

E: jelica@glottanova.si

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si