JR ASI 2021

Pridobitelje sredstev javnega razpisa ASI 2021 (https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-asi) obveščamo, da smo visokousposobljeni izvajalec vseh aktivnosti v okviru javnega razpisa "Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 (JR ASI 2021)".

S svojimi storitvami in znanjem, ki smo ga sistematično pridobivali 30 let, lahko ponudimo profesionalno celostno podporo, vse od svetovanja pri pripravi strategije, izdelavo individualnih razvojnih načrtov do izvedbe različnih delavnic in usposabljanj za krepitev kompetenc zaposlenih.

Kot zunanji izvajalec smo uspešno sodelovali z različnimi podjetji že pri izvedbi storitev v okviru JR ASI 2017 in JR ASI 2019.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter organizacijske analize so vedno skrbno pripravljeni in usmerjeni v doseganje zastavljenih ciljev naših naročnikov: organizacij, timov in posameznikov (zaposlenih).

Poleg primarnih programov usmerjenih v pridobivanje kompetenc za profesionalni razvoj zaposlenih (komunikacija, motivacija, vodenje, coaching, mentoring, timsko delo, upravljanje s časom, stresom, spremembami, medgeneracijskimi razlikami,... tuji, jeziki, retorika, nevro-lingvistično programiranje,...), ki jih izvajamo od leta 1992, je Glotta Nova leta 2019 skupaj z Višjo strokovno šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana ustanovila Velnes Akademijo.

Akademija skrbi za celostno ponudbo programov za dobro počutje in zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Slednje je v tesni povezavi tudi z "aktivnim staranjem delovne sile" in odseva trend sodobne korporacijske kulture.

Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748

---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
---
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
Naši prostori - 360°
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
Šola za coache
www.coaching.si
www.velnesakademija.si
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si