Aktivno staranje delovne sile - ASI

Pridobitelje sredstev javnega povabila ASI 2019 obveščamo, da smo visokousposobljeni izvajalec vseh aktivnosti v okviru javnega povabila "Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)".

S svojimi storitvami in znanjem, ki smo ga sistematično pridobivali 30 let, lahko ponudimo profesionalno celostno podporo za sklop A kot B, vse od svetovanja pri pripravi strategije, izdelavo individualnih razvojnih načrtov do izvedbe različnih delavnic in usposabljanj za krepitev kompetenc zaposlenih.

Kot zunanji izvajalec smo uspešno sodelovali z različnimi podjetji že pri izvedbi storitev v okviru JP ASI 2017.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter organizacijske analize so vedno skrbno pripravljeni in usmerjeni v doseganje zastavljenih ciljev naših naročnikov: organizacij, timov in posameznikov (zaposlenih).

Poleg primarnih programov usmerjenih v pridobivanje kompetenc za profesionalni razvoj zaposlenih (komunikacija, motivacija, vodenje, coaching, mentoring, timsko delo, upravljanje s časom, stresom, spremembami, medgeneracijskimi razlikami,... tuji, jeziki, retorika, nevro-lingvistično programiranje,...), ki jih izvajamo od leta 1992, je Glotta Nova leta 2019 skupaj z Višjo strokovno šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana ustanovila Velnes Akademijo.

Akademija skrbi za celostno ponudbo programov za dobro počutje in zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Slednje je v tesni povezavi tudi z "aktivnim staranjem delovne sile" in odseva trend sodobne korporacijske kulture.


Kontaktna oseba:
Danica Šprah

E: danica@glottanova.si
T: 01/ 5200 674
M: 041 742 748
F: 01/ 5200 676

QR (vcard):---
 
O PODJETJU
Poslastvo in vizija
Naše prednosti
Kakovost
Know How
Naše posebnosti
Družbena odgovornost
Reference
Vodstvo
INFORMACIJE
Vizitka
Kontakti
Delovni čas
Lokacija
---
POGOJI IN VARNOST
Splošni pogoji
Pravno obvestilo
Varovanje podatkov
DRUGE DEJAVNOSTI
TVU - Teden vseživljenjskega učenja
SSU - Središče za samostojno učenje
Študijski krožki
Svetovalno središče
Prevodi in lektorstva
Domači projekti
Mednarodni projekti
Založništvo
IKT storitve
SPLETNE POVEZAVE
www.coachbook.org
Šola za coache
www.vskv.si
www.velnes.si
www.velneskongres.si
www.globalwellnessday.si
www.velnesakademija.si